3 Oktober: Studiemiddag Crime & Genetics

Op 3 oktober aanstaande organiseert de divisie Biosociale Criminologie een studiemiddag met als thema ‘Crime & Genetics’.

Voor meer informatie zie de pagina Studiemiddagen.