Op 17 juni 1974 werd de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie opgericht – omdat criminologie toentertijd met een ‘k’ werd geschreven was de verenigingsnaam NVK. Op de ledenvergadering van 5 februari 2013 stemde iedereen echter voor de naamsverandering en sindsdien is de verenigingsnaam NVC.

De NVC wil de belangen behartigen van de Nederlandse criminologie en van alle (aankomende) Nederlandse criminologen. Zij richt zich hierbij nadrukkelijk op mensen uit verschillende disciplines, die werkzaam zijn op het terrein van de criminologie.

Voor haar leden belegt de NVC regelmatig gratis themabijeenkomsten over actuele onderwerpen. Voorts wordt ieder jaar een congres georganiseerd dat een beeld geeft van recent Nederlands onderzoek op het terrein van de criminologie. NVC leden krijgen korting op de congresprijs.

Vier keer per jaar ontvangen de leden het Tijdschrift voor Criminologie. Daarnaast ontvangen zij de nieuwsbrief De Criminoloog, waarin de lezer op de hoogte wordt gehouden van recente ontwikkelingen op het terrein van onderwijs, onderzoek en het werkveld van criminologen. Ook worden hierin signalementen van in het oog springende boeken en master scripties geboden. De nieuwsbrief biedt tevens een discussieplatform over actuele onderwerpen. Het NVC is verder te volgen op twitter via @criminologieNL.

Voor studenten criminologie die voor hun afstudeeronderzoek data willen verzamelen in het buitenland heeft de NVC een fonds in het leven geroepen waar een tegemoetkoming in de reis en verblijfkosten kan worden aangevraagd. Nadere gegevens hierover vindt u op de website: ==link broken== http://www.criminologie.nl/nvc/fonds.php

Een LinkedIn groep, waarmee ‘het netwerk’ kan worden onderhouden, is onder constructie.

De NVC kan deze activiteiten alleen ontplooien wanneer zij voldoende leden heeft. U kunt lid worden door zich aan te melden op de website. https://criminologie.nl/word-lid/

Nadere informatie over de NVC is te verkrijgen bij:

Anne Coomans

Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR)
De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam
Postbus 71304, NL 1008 BH, Amsterdam
T: 020 598 5388
E:  info@criminologie.nl

Het bestuur van de NVC bestaat uit de volgende personen:

Janine Jansen (Voorzitter)

Anne Coomans (Secretaris)

Tomas van den Berg (Penningmeester)

Alexandre Belloir

Jing Hiah

Julia Houtmortels

Hannah Kool

Veronika Nagy

Ilse Ras