De laatste jaren wordt in toenemende mate vanuit de criminologie onderzoek verricht naar activisme, extremisme en terrorisme. Daarbij ligt de focus niet alleen op aanslagen en de plegers daarvan, maar zeker ook op het proces van radicalisering, maatschappelijke reacties op het brede spectrum van activisme tot terrorisme, en op maatregelen ter voorkoming van strafbare feiten. Het doel van de divisie Activisme, Extremisme en Terrorisme van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) is het samenbrengen van onderzoekers op dit terrein om de resultaten van onderzoek met elkaar te delen en om met elkaar te spreken over onderzoeksmethoden en –technieken. Eens per jaar zal een studiemiddag worden georganiseerd, en daarnaast worden thematische sessies tijdens het jaarlijkse NVC-congres in Leiden samengesteld.

Contactpersoon: Fabienne Thijs (Vrije Universiteit Amsterdam/NSCR). Contact: fthijs@nscr.nl