Algemene Ledenvergadering op 22 juni

Geachte leden,

Op 22 juni zal van 08:30-09:15, dus voor de start van de tweede dag van het congres, de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Tijdens de vergadering zullen we het financieel jaarverslag van 2017 bespreken. Daarnaast staan we stil bij wat we in 2017 hebben gedaan en wat onze plannen zijn voor komende jaren. Ook zullen we de nieuwe bestuursleden tijdens deze vergadering benoemen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Locatie volgt nog.

Met vriendelijke groet,
Het NVC-bestuur