De NVC zoekt bestuursleden

We zijn opnieuw op zoek naar enthousiaste en betrokken  criminologen, die de Nederlandse criminologie een warm hart toedragen.  Het bestuur bestaat uit 8 leden dat circa 8 keer per jaar samenkomt om  onder andere het jaarlijks congres, studiemiddagen, de nieuwsbrief, en  de website te organiseren. Verder heeft de vereniging 11 inhoudelijke  divisies rond actuele thema’s. Elk bestuurslid heeft een eigen taak. De  taken voor de vacant gekomen plekken in het bestuur betreffen 1) de  organisatie van studiemiddagen en de nieuwsbrief 2) de website beheren  en ledenadministratie en 3) de organisatie van de jaarlijkse  scriptieprijs en tweejaarlijkse Willem Nagel dissertatieprijs. Het  bestuur streeft naar een goede afspiegeling van de Nederlandse  criminologie, maar elk lid is lid op persoonlijke titel. Heeft u  belangstelling om lid te worden van het bestuur, stuur dan voor 17  februari 2018 een korte motivatie en cv naar info@criminologie.nl.