Onderzoek op het gebied van de victimologie richt zich op allerlei vormen van slachtofferschap van criminaliteit en ongewenste gedragingen, waaronder op slachtofferschap van kwetsbare groepen, en de relatie tussen slachtofferschap en andere criminologische fenomenen (bijvoorbeeld de zogenaamde slachtoffer-daderoverlap). In Nederland is de victimologie dan ook een onderzoeksterrein waarin onderzoekers uit verschillende disciplines actief zijn. 

Het doel van deze victimologiedivisie is om het onderzoek naar en de uitwisseling van kennis over slachtoffers en slachtofferschap te stimuleren, en om tot mogelijke nieuwe onderzoekssamenwerkingen te komen. De divisie zal zich niet alleen openstellen voor wetenschappers, uit de criminologie of daarbuiten, maar ook verbinding zoeken met professionals uit de praktijk. Regelmatig zal een studiemiddag worden georganiseerd en daarnaast worden thematische sessies tijdens het jaarlijkse NVC-congres in Leiden samengesteld.

Contactpersoon van de divisie: Alice Bosma, abosma@nscr.nl .