Elanie Rodermond

Elanie Rodermond is universitair docent Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeker aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Zij studeerde Criminologie en daarvoor journalistiek, en promoveerde in 2018 op een onderzoek naar de levensloop van voormalig gedetineerde vrouwen. Sinds 2016 verricht zij tevens onderzoek naar verdachten en daders van terroristische misdrijven. Haar onderzoeksinteresses zijn re-integratie, desistance, recidive, terrorisme en extremisme.

  • Bestuurstaak: penningmeester
Evelien Hoeben

Evelien Hoeben is onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Ze studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA in 2010, cum laude) en promoveerde in de criminologie bij het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam (PhD in 2016, cum laude). Ze doet onderzoek naar de rol van vrienden en leeftijdsgenoten in jeugdcriminaliteit en middelengebruik. Zo kijkt ze bijvoorbeeld naar groepsdruk, populariteit en invloedsprocessen binnen vriendschappen.

  • Bestuurstaak: Secretaris
Gwendolyn Koops-Geuze

Gwendolyn Koops-Geuze is promovenda en hoorcollegedocent bij het departement Law, Society & Crime aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze studeerde Crime & Criminal Justice (MSc in 2019, cum laude) aan de Universiteit Leiden en is daarna begonnen met haar promotieonderzoek. Dit omvat mixed-methods onderzoek naar de effecten van taakstraffen opgelegd aan veroordeelde jongeren (door de kinderrechter) in het Nederlandse jeugdstrafrechtsysteem. In dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar recidive onder taakgestrafte jongeren in vergelijking met bijv. korte detentiestraffen. Ook wordt gekeken naar de precieze inhoud en uitwerking van taakstraffen vanuit het perspectief van jongeren zelf.

  • Bestuurstaak: Secretaris (interim)
Ilse Ras

Ilse A. Ras is universitair docent Criminologie aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde Liberal Arts & Sciences met een focus op de sociale wetenschappen aan University College Roosevelt (UU) en rondde in 2014 haar master Criminology af aan Leicester University (VK), waarna zij in 2017 is gepromoveerd op een onderzoek naar krantenberichtgeving over bedrijfscriminaliteit bij Leeds University (VK). Sindsdien heeft zij bij de Leeds University Business School, Leeds University School of English en de Universiteit Leiden onderzoek uitgevoerd naar bedrijfs- en mediaberichtgeving over mensenhandel en uitbuiting.

  • Bestuurstaak: NVC-congres - facilitair
Irma Cleven

Na het behalen van een master in sociale psychologie (Radboud Universiteit) en internationale betrekkingen (Universiteit Antwerpen) is Irma een aantal jaren werkzaam geweest als junior onderzoeker bij INTERVICT aan de universiteit Tilburg. Momenteel verzorgt zij onderwijs voor de bachelor criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en doet zij promotieonderzoek. Haar onderzoek richt zich op ervaringen met strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden ter bescherming van slachtoffers van intiem (ex-)partnergeweld.

  • Bestuurstaak: Nieuwsbrief
Janine Janssen

Prof. dr. Janine Janssen is bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en de Politieacademie. Daarnaast is zij ook hoofd Onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie. Zij is niet alleen geïnteresseerd in grensoverschrijdend gedrag en geweld tussen mensen. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor de gevolgen van menselijk gedrag voor
andere soorten. In 2019 verscheen van haar hand hierover het boek "Waarom de criminologie mij dierbaar is". Een persoonlijk pleidooi voor nonspeciesisme.

  • Bestuurstaak: Voorzitter
Julia Houtmortels

Julia Houtmortels is docent en PhD kandidaat Criminologie aan de Universiteit Utrecht. Ze studeerde Rechtsgeleerdheid en Criminologie (MA Global Criminology) aan de Universiteit Utrecht, en Europees Recht aan de Universiteit Leiden. Momenteel verzorgt ze onderwijs in de vakken van de minor criminologie aan de UU en verricht ze onderzoek op het gebied van de Groene Criminologie en Crimes of Human Mobility, met een specifieke focus op de Europese vleessector.

  • Bestuurstaak: Organisator scriptie- en Willem Nagelprijs
Natascha de Leeuw

Natascha de Leeuw is promovenda bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Zij studeerde psychologie en rondde in 2019 haar master Klinische Psychologie af bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Hierna rondde zij haar tweede master Forensische Criminologie af aan de Universiteit van Leiden. Gelijktijdig gaf zij les aan de VU en de Universiteit van Leiden binnen de opleidingen Psychologie (master en bachelor) en Criminologie (bachelor). Vlak na het afronden haar tweede master is zij gestopt met lesgeven om te werken aan een proefschrift over ‘Evidence-based policing’ bij het NSCR. Binnen dit thema kijkt zij naar beslismomenten en werkprocessen binnen de opsporing in Nederland. Haar project heeft de werktitel ‘Van aangifte tot opheldering en vervolging’.

  • Bestuurstaak: Website
Veronika Nagy

Dr. Veronika Nagy is an Assistant Professor in Criminology at the Law Department of Utrecht University and International Research Fellow at the University of Milan. Her research interest includes surveillance, digital inequality with a focus on the connection between mobility and technology, criminalisation and digital self-censorship. She has conducted research on specific forms of securitisation, financial surveillance, ethnic mobility, human trafficking, and digital profiling (exploitation of workers, forced criminal activities and forced labour, trafficking of children).
She edited several Journals, Books and published in different disciplines, in particular in the field of Digital Criminology and Critical Surveillance Studies.

  • Bestuurstaak: NVC-congres - inhoudelijk programma