Alexandre Belloir

Alexandre Belloir is promovendus Bestuurskunde aan de afdeling Global and Local Governance van de Campus Fryslân aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn huidige onderzoek hanteert hij een multidisciplinaire aanpak om de politisering van de hoge ambtenarij te bestuderen. Dit omvat een combinatie van theorieën en methodologieën uit de criminologie, politicologie en bestuurskunde. Hij studeerde Global Criminology (MA) aan de Universiteit Utrecht, en Sociologie / Anthorpologie (BA) aan de Université de Caen, Franrkijk, en heeft ook als Temporary Consultant gewerkt voor de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

  • Bestuur: Ondersteunende zaken
Anne Coomans

Anne Coomans is promovenda bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Ze heeft haar bachelor Criminologie aan de Universiteit Leiden afgerond, gevolgd door haar master Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam in 2020. Na de uitbraak van het coronavirus dat jaar begon ze haar promotieonderzoek. Tijdens de periodes van thuisblijven, thuiswerken en thuisonderwijs, is thuis niet voor iedereen een veilige plek geweest. De maatregelen en de gevolgen ervan, zoals economische druk en sociale isolatie, zouden mogelijk hebben geleid tot meer spanningen binnen gezinnen en huishoudens, waardoor het risico op huiselijk geweld toenam. Haar onderzoek focust op de mogelijke effecten van de coronapandemie op alle vormen van huiselijk geweld. Vragen die bijvoorbeeld centraal staan zijn: Zijn er veranderingen zichtbaar in de omvang van huiselijk geweldregistraties? Wat zijn de risico- en beschermende factoren bij huiselijk geweld, en hoe veranderen die tijdens crisissituaties? Op welke manier draagt sociale isolatie bij aan het ontstaan of voortduren van huiselijk geweld? De antwoorden op deze vragen kunnen cruciaal zijn voor het vormgeven van toekomstig beleid, zowel in soortgelijke als in diverse crisissituaties.

  • Bestuurstaak: Secretaris
Hannah Kool

Hannah Kool is promovenda bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Zij studeerde sociologie en rondde in 2021 haar master Sociology and Social Reserach af bij de Universiteit van Utrecht. Tijdens en na haar master heeft ze les gegeven bij de opleidingen Sociologie, Methoden en Statistiek en Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen. In 2022 is zij begonnen aan haar proefschrift binnen het thema cybercriminologie. In haar onderzoek kijkt zij naar de rol van Cybercrime-as-a-Service markten bij het plegen van cybercriminaliteit door middel van Remote Access Trojans. In het bijzonder, wat de rol van Cybercrime-as-a-Service markten is als een online betrokkenheidsmechanisme en hoe cybercriminelen zich gedragen op deze markten.

  • Bestuurstaak: Website
Ilse Ras

Ilse A. Ras is universitair docent Criminologie aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde Liberal Arts & Sciences met een focus op de sociale wetenschappen aan University College Roosevelt (UU) en rondde in 2014 haar master Criminology af aan Leicester University (VK), waarna zij in 2017 is gepromoveerd op een onderzoek naar krantenberichtgeving over bedrijfscriminaliteit bij Leeds University (VK). Sindsdien heeft zij bij de Leeds University Business School, Leeds University School of English en de Universiteit Leiden onderzoek uitgevoerd naar bedrijfs- en mediaberichtgeving over mensenhandel en uitbuiting.

  • Bestuurstaak: NVC-congres - facilitair
Janine Janssen

Prof. dr. Janine Janssen is bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en de Politieacademie. Daarnaast is zij ook hoofd Onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie. Zij is niet alleen geïnteresseerd in grensoverschrijdend gedrag en geweld tussen mensen. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor de gevolgen van menselijk gedrag voor
andere soorten. In 2019 verscheen van haar hand hierover het boek "Waarom de criminologie mij dierbaar is". Een persoonlijk pleidooi voor nonspeciesisme.

  • Bestuurstaak: Voorzitter
Jing Hiah

Dr. Jing Hiah (zij/haar) is Universitair docent Criminologie bij de afdeling Law, Society & Crime, Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jing is tevens boekforumredacteur bij het tijdschrift Dialogues in Digital Society en lid van de Young Erasmus Academy van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is geïnteresseerd in criminologische vraagstukken omtrent de geglobaliseerde en gedigitaliseerde arbeidsmarkt, het zogenaamde criminology of work. Dit brengt haar tot de bestudering van social harms in werk en arbeid, werkercontrole, -management en -surveillance, arbeidsmigratie en mobiliteit, arbeidsuitbuiting en de platformeconomie. Haar expertise omvat kwalitatieve onderzoeksmethodologie en Jing is geïnspireerd door kritische theorie en feministische perspectieven.

  • Bestuurstaak: Nieuwsbrief
Julia Houtmortels

Julia Houtmortels is docent en PhD kandidaat Criminologie aan de Universiteit Utrecht. Ze studeerde Rechtsgeleerdheid en Criminologie (MA Global Criminology) aan de Universiteit Utrecht, en Europees Recht aan de Universiteit Leiden. Momenteel verzorgt ze onderwijs in de vakken van de minor criminologie aan de UU en verricht ze onderzoek op het gebied van de Groene Criminologie en Crimes of Human Mobility, met een specifieke focus op de Europese vleessector.

  • Bestuurstaak: Organisator scriptie- en Willem Nagelprijs
Default Image

Tom is universitair docent Criminologie bij de afdeling Criminologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft daar zelf criminologie gestudeerd en is afgestudeerd op het gebied van internationale misdaden -misdaden die voorkomen in een gewapend conflict zoals oorlogsmisdaden en genocide. Daarnaast is Tom afgestudeerd in de rechtsfilosofie. Na zijn studie en tijdelijke posities als docent aan de afdeling Criminologie en onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is hij tussen 2017 en 2023 gepromoveerd aan de TU Delft bij de afdeling Engineering Systems and Services op een proefschrift naar de relatie tussen morele waarden, gedrag en het morele zelf. Hierin combineert hij (kwantitatief) empirisch onderzoek met filosofische analyse vanuit de fenomenologie om deze relatie beter te begrijpen en empirisch onderzoek naar moreel gedrag te verbeteren. Zijn huidige onderzoek richt zich op de rol van het morele subject en het morele zelf in de context van het plegen van en het verzet bieden aan internationale misdaden.

  • Bestuurstaak: penningmeester
Veronika Nagy

Dr. Veronika Nagy is an Assistant Professor in Criminology at the Law Department of Utrecht University and International Research Fellow at the University of Milan. Her research interest includes surveillance, digital inequality with a focus on the connection between mobility and technology, criminalisation and digital self-censorship. She has conducted research on specific forms of securitisation, financial surveillance, ethnic mobility, human trafficking, and digital profiling (exploitation of workers, forced criminal activities and forced labour, trafficking of children).
She edited several Journals, Books and published in different disciplines, in particular in the field of Digital Criminology and Critical Surveillance Studies.

  • Bestuurstaak: NVC-congres - inhoudelijk programma