Het NVC-bestuur zoekt 2 nieuwe bestuursleden

We zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken criminologen, die de Nederlandse criminologie een warm hart toedragen. Het bestuur bestaat uit 8 leden dat circa 8 keer per jaar samenkomt om onder andere het jaarlijks congres, studiemiddagen, de nieuwsbrief, en de website te organiseren. Verder heeft de vereniging 11 inhoudelijke divisies rond actuele thema’s. Elk bestuurslid heeft een eigen taak. De taken voor de vacant gekomen plekken in het bestuur betreffen 1) de organisatie van studiemiddagen en de nieuwsbrief en 2) het beheer van de website en de ledenadministratie.

Het bestuur streeft naar een goede afspiegeling van de Nederlandse criminologie, maar elk lid is lid op persoonlijke titel. Heb je belangstelling om lid te worden van het bestuur, stuur dan voor 5 januari 2018 een korte motivatie en cv naar de secretaris van het bestuur, Pauline Aarten, email: p.g.m.aarten@fgga.leidenuniv.nl.