In memoriam

Het bestuur van het NVC is aangeslagen over het ontijdig overlijden van geliefde collega en criminoloog Dr. Gabry Vanderveen. Hieronder delen wij het overlijdensbericht vrijgegeven door de Erasmus Universiteit. Wij wensen familie, vrienden en collega’s van Gaby veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en zullen met warmte Gabry herdenken.

Beste collega’s,
 
Met groot verdriet berichten wij jullie dat onze zeer geliefde collega dr. Gabry Vanderveen gisteren, op 10 januari 2023, is overleden.
 
Vorige week dinsdag, 3 januari, is Gabry op de faculteit onwel geworden en getroffen door een zware hersenbloeding. Hoewel hulp snel ter plaatse was, bleek de situatie al vanaf het begin heel ernstig, waarna zij een week in coma heeft gelegen. Gabry is 48 jaar geworden.
 
Gabry heeft Psychologie en Rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar de conceptualisering en operationalisering van onveiligheidsbeleving. Zij heeft gewerkt bij de Universiteit Leiden en de Hogeschool Rotterdam, waarna zij in 2015 terugkeerde bij Erasmus School of Law, eerst als Universitair Docent Criminologie en sinds 2021 als Universitair Hoofddocent Criminologie binnen het departement Law, Society & Crime.

Gabry had een brede interesse en zocht verbinding en vernieuwing, zo heeft zij verschillende interdisciplinaire onderzoeksprojecten opgezet en gecoördineerd en maakte zij veel gebruik van visuele data en methoden. Gabry was zeer actief binnen de faculteit, zo maakte zij enkele jaren deel uit van de Faculteitsraad en was zij opleidingsdirecteur bacheloropleidingen Criminologie. Gabry was enorm gedreven in haar werk, en met haar passie voor het vak en voor het onderwijs wist zij zowel collega’s als studenten te enthousiasmeren.

Wij kennen Gabry als een zeer betrokken en fijne collega, met veel energie, compassie en humor, oprecht en persoonlijk betrokken bij iedereen en ook bij de faculteit en de universiteit, nieuwsgierig naar de personen om haar heen en met liefde voor het vak en de afdeling Criminologie, waar zij zo’n belangrijke spil in was. Iemand die direct een onuitwisbare indruk achterliet als je haar eenmaal had ontmoet. Het is een onvoorstelbare en zeer verdrietige gedachte dat zij er niet meer is.
 
Gabry laat een echtgenoot en twee kinderen na. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar haar partner Robin, haar twee kinderen Noam en Rivka en naar haar familie en vrienden.
 
Voor Erasmus School of Law, voor alle collega’s bij Criminologie, bij het departement Law, Society & Crime, en alle andere collega’s die met haar hebben gewerkt, en dat zijn er zo velen, is het overlijden van onze betrokken Gabry een groot en heel droevig verlies. Op de 5e etage van het Sanders gebouw, in de open ruimte bij het interne trappenhuis, nabij de werkplek van Gabry, is er gelegenheid om op elk gewenst moment, elkaar te steunen en iets in het condoleanceboek te schrijven, een herinnering, een anekdote of een wens aan de familie. Het boek zal na de uitvaart aan haar gezin worden aangeboden. Gabry zal door ons allemaal enorm worden gemist. Mede namens alle collega’s van het departement Law, Society & Crime en het bestuur van Erasmus School of Law, René van Swaaningen en Harriët Schelhaas     Dear colleagues,
 
It is with great sadness that we inform you that our beloved colleague Dr Gabry Vanderveen has passed away yesterday, on 10 January 2023.
 
Last Tuesday, 3 January 2023, Gabry became unwell on campus and suffered a severe brain haemorrhage. Although help was provided quickly, the situation proved very serious from the start, and she was in a coma for a week. Gabry has lived to be 48 years old.
 
Gabry studied Psychology and Law at the University of Groningen and received her PhD from Erasmus University Rotterdam for her study on the conceptualisation and operationalisation of the perception of insecurity. She has worked at Leiden University and at Rotterdam University of Applied Sciences. After which, she returned to Erasmus School of Law, first as Assistant Professor of Criminology and, since 2021, as Associate Professor of Criminology within the department of Law, Society & Crime.
 
Gabry had a broad interest and always sought connection and innovation. Therefore, she set up and coordinated several interdisciplinary research projects and made extensive use of visual data and methods. Gabry played a very active role within Erasmus School of Law. She has been a member of the School Council and was the director of the Criminology bachelor programme. She was enormously driven in her work, and with her passion for the profession and teaching, she managed to enthuse both colleagues and students.
 
We know Gabry as a very committed and wonderful colleague with a lot of energy, compassion, and humour, genuinely and personally involved with everyone, including the School and the University. She was curious about the people around her and had an enormous love for the profession and the Criminology Department, in which she played such an essential role. Gabry was someone who made an indelible first impression. It is an unimaginable and very sad thought that she is not with us anymore. 
 
Gabry leaves behind a husband and two children. Our thoughts go out to her partner Robin, her children Noam and Rivka, and her family and friends.
 
The passing of our committed Gabry is a great and sad loss for Erasmus School of Law, all colleagues of Criminology and of the department of Law, Society & Crime and other colleagues that have worked with her, of which there are so many. Therefore, a gathering space will be created on the fifth floor of Sanders Building, in the open space near the stairwell, near her workspace. All colleagues are welcome to go there at any time to support each other and write something in the condolence book: a memory, an anecdote, or a wish for the family. The book will be presented to the family after the funeral.
 
Gabry will be greatly missed by all of us.

Also, on behalf of all colleagues in the Law, Society & Crime Department and the board of Erasmus School of Law,

René van Swaaningen and Harriët Schelhaas