Met ingang van 1 januari 2017 verandert het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie. Het nieuwe NVC-lidmaatschap is niet meer automatisch gekoppeld aan een abonnement op het Tijdschrift voor Criminologie. Tegelijkertijd wordt de contributie aanzienlijk lager dan u gewend bent – voor € 30 bent u een heel jaar lid van de Nederlandse Verenging voor Criminologie.

Als u lid wordt betekent dit het volgende. NVC organiseert voor haar leden jaarlijks een groot congres en informeert u via de nieuwsbrief De Criminoloog en via de website over ontwikkelingen in de Nederlandse Criminologie. Samen met haar divisies organiseert NVC vier keer per jaar een studiemiddag waarin gevarieerde criminologische onderwerpen centraal staan. Tevens ontvangt u als NVC-lid een fikse korting op het jaarlijkse congres en wordt het via de nieuwe website gemakkelijker om contact te leggen met andere NVC-leden.

Daarnaast ontvangt u als NVC-lid bij Boom Criminologie per 1 januari 2017 een korting van ruim 20 procent op een abonnement op Tijdschrift voor Criminologie (voor NVC-leden wordt de abonnementsprijs €80,– voor een online-abonnement en €125,– voor een papieren tijdschrift plus online toegang) en een korting van 20 procent op de reguliere abonnementsprijzen van Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, Tijdschrift voor Herstelrecht, Tijdschrift voor Veiligheid, Justitiële verkenningen en PROCES. Als u als NVC-lid een abonnement wilt nemen op een van bovengenoemde tijdschriften, kunt u mailen naar tijdschriften@boomdistributiecentrum.nl. Ten slotte biedt Boom Criminologie NVC-leden per 1 juni 2017 een korting aan van 20 procent op de boekuitgaven op de website www.boomcriminologie.nl.

NVC neemt de lopende lidmaatschappen over van Boom. De betalingsmachtigingen die zijn afgegeven aan Boom, vervallen met ingang van 1 januari 2017. Vanaf dat moment bent u als lid contributie verschuldigd aan NVC. U kunt zich vanaf nu opnieuw als lid inschrijven op deze website. Het is nu ook mogelijk om zowel de contributie als de inschrijving voor het congres in één keer te voldoen. NVC biedt de volgende drie opties aan:

Optie 1 Lidmaatschap NVC
Optie 2 Lidmaatschap NVC en inschrijving congres op 15 en 16 juni 2017
Optie 3 Inschrijving congres 15 en 16 juni 2017

Voor aio’s en studenten gelden aangepaste tarieven.