Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op donderdag 18 en vrijdag 19 juni 2020, wederom in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden. Dit jaar willen we de aandacht richten op het thema:

Georganiseerde misdaad – Ontwikkelingen en uitdagingen

Georganiseerde misdaad wordt steeds zichtbaarder in onze maatschappij – van berichten over de zoveelste liquidatie in Amsterdam tot rapporten over criminele inmenging in het amateurvoetbal. Zichtbaar en onzichtbaar raakt het veel onderdelen van de samenleving. Aandacht voor de aard, omvang en aanpak van deze vorm van criminaliteit is binnen Nederland en Europa meer dan actueel. De link tussen wetenschappelijke onderzoek naar georganiseerde misdaad en de praktijk van opsporing, vervolging en berechting is van fundamenteel belang. Dit onderwerp leent zich bovendien uitstekend voor een sterke samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Daarnaast zijn er binnen de criminologie tal van onderzoeksgebieden en expertises die relevant zijn voor vragen over georganiseerde misdaad, van cybercriminaliteit, naar levensloopcriminologie en empirical legal studies. Onderzoek naar, kennis over en praktische oplossingen voor de aard, omvang en aanpak van deze vorm van criminaliteit roept dus vragen op die naast zeer actueel van aanzienlijk belang zijn, waaronder:

Hoe ontwikkelt de criminele carrière van een dader binnen de georganiseerde criminaliteit? Welke rol speelt intergenerationele overdracht van georganiseerde misdaad? Hoe ziet het netwerk van deze daders eruit? Hoe kunnen (overheids)instanties verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit tegenwerken? Hoe heeft de drugscriminaliteit zich ontwikkeld? Welke ‘nieuwe’ vormen van georganiseerde misdaad zijn opgedoken als gevolg van de digitalisering van de samenleving? Wat is ondermijning, hoe verhoudt het zich tot georganiseerde misdaad en hoe breed verspreid is dat? In hoeverre is klimaatcriminaliteit georganiseerde misdaad? Wie zijn de slachtoffers van georganiseerde misdaad en hoe kan aan hen een stem worden gegeven?

In drie plenaire sessies zullen vooraanstaande wetenschappers en toonaangevende professionals nader ingaan op het thema ‘georganiseerde misdaad’. Daarnaast is er tijdens het congres traditiegetrouw volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen over diverse criminologische thema’s presenteren en bediscussiëren.

De call for papers is hier te vinden.