Vanwege de onzekerheden rond het coronavirus wordt het NVC congres dit jaar  in een digitale jas gegoten. De fysieke bijeenkomst in het Kamerlingh Onnes gebouw in Leiden komt te vervallen. 

Het digitale congres krijgt de vorm van een eendaagse interactieve marktdag, met sessies die digitaal en live worden gehouden, op vrijdag 19 juni. Er zijn geen plenaire sessies. Wel zal aan het eind van de dag de digitale uitreiking van de jaarlijkse scriptieprijs plaatsvinden. Het programma wordt op 1 juni bekendgemaakt.

De deadline voor indiening van abstracts of themasessies voor de Digitale Marktdag Criminologie is donderdag 14 mei 2020 (zie ook de call for papers), via www.nvccongres.nl. Reeds ingediende abstracts hoeven niet opnieuw ingediend worden, maar kunnen indien gewenst geprogrammeerd worden op de marktdag. Door middel van het indienen van een abstract meldt u zich automatisch aan voor het bijwonen van de marktdag.

Belangstellenden voor enkel het bijwonen van de marktdag kunnen zich tot 17 juni 17.00 uur opgeven middels een e-mail aan info@criminologie.nl; vermeld in de mail uw naam, titel, affiliatie en uw e-mailadres. Deelname is gratis.