Vanwege de onzekerheden rond het coronavirus wordt het NVC congres dit jaar  in een digitale jas gegoten. De fysieke bijeenkomst in het Kamerlingh Onnes gebouw in Leiden komt te vervallen. 

Het digitale congres krijgt de vorm van een eendaagse interactieve marktdag, met sessies die digitaal en live worden gehouden, op vrijdag 19 juni. Er zijn geen plenaire sessies. Wel zal aan het eind van de dag de digitale uitreiking van de jaarlijkse scriptieprijs plaatsvinden. Het programma wordt hieronder weergegeven en kan hier gedownload worden; de complete congresbundel kan hier gedownload worden.

Indien u een abstract heeft ingediend heeft u zich automatisch aangemeld voor het bijwonen van de marktdag. Belangstellenden voor enkel het bijwonen van de marktdag kunnen zich tot 17 juni 17.00 uur opgeven middels een e-mail aan info@criminologie.nl; vermeld in de mail uw naam, titel, affiliatie en uw e-mailadres. Deelname is gratis. 

Programma-NVC-Digitale-Marktdag-2020-2