Belangrijke informatie
We wijzen u er graag op dat alle deelnemers aan het NVC congres 2024 zich moeten inschrijven. Ook sprekers worden gevraagd zich apart in te schrijven. Het indienen van een abstract is geen automatische inschrijving voor deelname aan het congres.

CfP-NVC-2024-Leiden_final

STD-NVC-2024