Inschrijven, betalen en aanmelden voorstel voor paper en/of sessie: https://keynote.nl/nvc/2017/

NVC Congres 2017

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt vindt op 15 en 16 juni 2017 plaats in de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, het Kamerlingh Onnes Gebouw. Het adres is Steenschuur 25 te Leiden. Dit jaar willen we de aandacht richten op het thema:

Criminologie en de Praktijk

De praktijk en de wetenschap in de criminologie zijn nauw met elkaar verbonden. Niet alleen omdat criminologie als kritisch oog van (straf-)recht en beleid geldt, maar ook omdat in beleid en praktijk belangrijke inzichten van de criminologie moeten worden vertaald en toegepast. Criminologen hebben de praktijk hard nodig, bijvoorbeeld om onderzoeksgegevens te kunnen verzamelen. De praktijk heeft de criminologie ook nodig, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en evaluatie van interventies en om inzicht te krijgen in de aard en omvang van criminaliteits-problemen. Toch blijkt het voor wetenschappers vaak lastig de weg naar de praktijk te vinden en ervoor te zorgen dat hun onderzoek leidt tot een maatschappelijke bijdrage. Andersom heeft men het in de praktijk vaak te druk met de dagelijkse uitdagingen om goed op de hoogte te blijven van de nieuwe wetenschappelijke inzichten.

In de plenaire sessies zullen toonaangevende professionals met vooraanstaande criminologen in debat gaan over de wetenschappelijke basis van hun werk en de betekenis van de criminologie voor de praktijk:

mr. Serge Lukowski
officier van justitie ondermijning
prof.dr. Edward Kleemans
VU Amsterdam
Nico van den Blink
plv. vestigingsdirecteur penitentiaire inrichting
prof.dr. Miranda Boone
Universiteit Leiden
prof.dr.mr. Arne Popma
afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie
prof.dr.mr. Arjan Blokland
NSCR / Universiteit Leiden
mr.drs. Sjef van Gennip
directeur Reclassering Nederland
dr. Andrea Donker
Hogeschool Utrecht

Daarnaast is er traditiegetrouw tijdens het congres volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen over diverse criminologische thema’s presenteren.

NVC congres programma 2017

DONDERDAG 15 JUNI 2017
AanvangEindeProgramma onderdeel

9.00

9.30

Inloop

9.30

9.45

Welkomstwoord voorzitter NVC

9.45

11.15

Keynote Opsporing: Ondermijning

mr. Serge Lukowski

Prof.dr. Edward Kleemans

Keynote Gevangeniswezen

Nico van den Blink

Prof.dr. Miranda Boone

11.15

11.35

Koffiepauze

11.35

13.05

Parallelsessies

Sessie Radicalisering, jihadisme en terrorisme

Sessie Detentie I

Sessie Actualiteiten Leids victimologisch onderzoek

Sessie Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit (NDB)

Sessie Opsporing en vervolging

Sessie Preventie van criminaliteit

Roundtable Het adolescentenstrafrecht in de praktijk

Roundtable Kindermishandeling: Op zoek naar een effectieve aanpak

13.05

14.00

Lunchpauze

14.00

15.30

Parallelsessies

Sessie Theoretische en methodologische vernieuwingen i.d. criminologie

Sessie Organisatiecriminaliteit

Sessie Cybercrime I

Sessie Groene criminaliteit

Sessie Forensisch sporenonderzoek

Roundtable Seksuele straatintimidatie

Roundtable Leefklimaat in Penitentiaire Inrichtingen

15.30

16.00

Koffiepauze

16.00

17.30

Parallelsessies

Sessie Rechtspraak en straffen

Sessie Slachtofferschap

Sessie Detentie II

Sessie Ruimtelijke en temporele criminaliteitspatronen

Sessie Digitale rechtshandhaving in de praktijk

Roundtable De uitzetting van criminele vreemdelingen in de praktijk

Roundtable Historische criminologie: een vooruitblik

17.30

Netwerkborrel & buffet
Locatie: Academiegebouw Universiteit Leiden, Rapenburg 73 te Leiden
VRIJDAG 16 JUNI 2017
AanvangEindeProgramma onderdeel

9.30

11.00

Parallelsessies

Sessie Culturele criminologie

Sessie Publieke opinie omtrent veiligheid

Sessie Crime Caught on Camera

Sessie Cybercrime II

Sessie Jeugd en criminologie

Roundtable Gezinsgericht werken in de mannengevangenis

11.00

11.30

Koffiepauze

11.30

13.00

Parallelsessies

Sessie Pecha Kucha

Sessie Crimmigratie: Effecten voor toegang, verblijf en vertrek van vreemdelingen

Sessie Het leefklimaat in Nederlandse gevangenissen: de Life-In-Custody Study

Sessie Op zoek naar verklaringen van de daling in jeugdcriminaliteit

Roundtable Mogelijkheden voor onderzoek naar risico gestuurd toezicht bij bedrijven

Roundtable (Jong) criminologisch onderzoek in de hedendaagse praktijk

13.00

13.45

Lunchpauze

Posterpresentaties van de NVC-scriptieprijs genomineerden

13.45

15.15

Parallelsessies

Sessie Meisjes in moeilijke omstandigheden: dader of slachtoffer?

Sessie Taal van ontkenning bij criminaliteit en mensenrechtenschendingen

Sessie Voedselfraude

Sessie Evidence based policing bij de Politie Den Haag

Sessie Levensloop criminologie

Roundtable Ethnography in contemporary, applied, and cultural criminological research

15.15

15.35

Koffiepauze

15.35

15.50

Uitreiking scriptieprijs

15.50

17.20

Keynote Ontwikkeling van crimineel gedrag

prof.dr.mr. Arne Popma

prof.dr.mr. Arjan Blokland

Keynote De reclassering en veiligheid

mr.drs. Sjef van Gennip

dr. Andrea Donker

17.20

Afsluitende borrel

Inschrijving congres
Inschrijven voor het congres kan tot en met vrijdag 2 juni 2017 via de website van het congresbureau Keynote (https://keynote.nl/nvc/2017/). Iedereen, ook de indieners van een voorstel voor een paper of sessie, dient zich via deze website in te schrijven voor het congres (uitzondering hierop zijn de ‘wildcards’ bij de Roundtable sessies). Met ingang van 1 januari 2017 is het lidmaatschap van de NVC veranderd en niet meer gekoppeld aan een abonnement op het Tijdschrift voor Criminologie. Dit jaar is er sprake van een overgangsjaar waarbij een inschrijving voor het congres betekent dat je automatisch voor één jaar lid wordt van het NVC. Vorig jaar was het inschrijftarief voor het congres 200 euro, dit jaar is dit 160 euro inclusief één jaar lidmaatschap van het NVC. Hieronder vindt u ook de tarieven voor aio’s en studenten.

Inschrijftarieven voor NVC congres 2017

RegulierAIOStudent
Inschrijving congres + lidmaatschap NVC€ 160€ 110€ 40

Indieners van papers en sessiecoördinatoren worden niet vrijgesteld van betaling. De prijs is inclusief lunches, drankjes, borrel en buffet na de eerste congresdag en borrel na de tweede congresdag. Het is niet mogelijk om voor één dag in te schrijven. Bij annulering na 2 juni: geen restitutie van inschrijfgeld; wel kan een vervanger worden gezocht. Annulering tot 2 juni: 20 euro administratiekosten.

Voor inlichtingen over registratie en betaling kunt u een mail sturen naar het congresbureau Keynote (e-mail: nvccongres@keynote.nl). Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot de inhoudelijke programmacoördinator van het congres, Karin Beijersbergen (k.a.beijersbergen@minvenj.nl).

Lidmaatschap NVC
De Nederlandse Vereniging voor Criminologie vertegenwoordigt het brede criminologische werkveld – zowel criminologen binnen de wetenschap als criminologen in de praktijk en studenten. De NVC organiseert voor haar leden jaarlijks een groot congres en informeert u via de nieuwsbrief De Criminoloog en via de website (www.criminologie.nl) over ontwikkelingen in de Nederlandse Criminologie. Samen met haar divisies organiseert NVC vier keer per jaar een studiemiddag waarin gevarieerde criminologische onderwerpen centraal staan. Daarnaast ontvangt u als NVC-lid bij Boom Criminologie per 1 januari 2017 een korting van ruim 20 procent op een abonnement op Tijdschrift voor Criminologie (voor NVC-leden wordt de abonnementsprijs €80,– voor een online-abonnement en €125,– voor een papieren tijdschrift plus online toegang) en een korting van 20 procent op de reguliere abonnementsprijzen van Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, Tijdschrift voor Herstelrecht, Tijdschrift voor Veiligheid, Justitiële verkenningen en PROCES. Als u als NVC-lid een abonnement wilt nemen op een van bovengenoemde tijdschriften, kunt u mailen naar tijdschriften@boomdistributiecentrum.nl. Ten slotte biedt Boom Criminologie NVC-leden per 1 juni 2017 een korting aan van 20 procent op de boekuitgaven op de website www.boomcriminologie.nl.