NVC Congres 2009

De Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) heeft dit jaar op 18 en 19 juni een tweedaags congres in het Kamerlingh Onnes gebouw (KOG) in Leiden georganiseerd met als thema

Criminologie en de Media

Tijdens het congres zijn Professor Richards Sparks (Universiteit van Edinburg) en Professor Chrisje Brants-Langeraar (Universiteit Utrecht) ingegaan op enerzijds de relatie tussen criminologie en de media en anderzijds het publieke gezicht van de criminologie. Op vrijdag is er in een plenaire panel discussie gehouden over de wederzijdse beïnvloeding en verwachtingen van criminologie en de media, met bekende criminologen en misdaadverslaggevers als Bas van Stokkom (voorzitter) en de panelleden Peter van Koppen, Barbra van Gestel, Gerlof Leistra & Wim van der Pol.

Tijdens de twee gebruikelijke marktdagen werden 90 papers gepresenteerd verspreid over 25 verschillende sessies. Het NVC congres werd door bijna 250 mensen bezocht en trok zowel geïnteresseerden uit verschillende wetenschappelijke disciplines als mensen uit het beroepsveld.

De congresbundel kunt u hier downloaden.

 

Willem Adriaan Bonger Prijs 2009

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Tijdschrift voor Criminologie heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) besloten om een bijzondere prijs – de Willem Adriaan Bongerprijs – toe te kennen aan een Nederlandse criminoloog die zich in de afgelopen vijftig jaar door zijn of haar werk een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het vakgebied. De jury heeft unaniem besloten de W.A. Bongerprijs toe te kennen aan Louk Hulsman. Het juryrapport kunt u hier downloaden.

 

Willem Nagel dissertatieprijs 2009

De Willem Nagelprijs 2009 is deze keer toegekend aan twee mensen: Tom Daems met zijn proefschrift ‘Making sense of penal change’ en Lieven Pauwels. met zijn proefschrift ‘Buurtinvloeden en jeugddelinquentie, een toets van de sociale desorganisatietheorie’. Het juryrapport kunt u hier downloaden.

 

Scriptieprijs 2009

De Scriptieprijs 2008 van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie gewonnen door Loes Kersten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De titel van haar scriptie was ‘Terug bij af? Remigratie van Bulgaarse vrouwen na uitbuiting in de Nederlandse prostitutiesector’. Het juryrapport kunt u hier downloaden.

 

Fotoverslag 2009

De foto’s van het congres zijn dit jaar gemaakt door Heike Goudriaan. Een beeldimpressie kunt u hier vind