Het jaarlijkse NVC-congres vond plaats op 1 en 2 juli in het Kamerlingh Onnes Gebouw te Leiden.

Gedurende deze twee dagen vonden uiteraard de welbekende en gewaardeerde marktdagsessies plaats. Daarnaast werd dit jaar in enkele plenaire onderdelen aandacht besteed aan ‘Financiële criminaliteit’. Tijdens het congres gingen Professor Peter Reuter (University of Maryland) en Professor Henk van de Bunt (Erasmus Universiteit) nader op dit onderwerp in.

Bekijk hier het foto-verslag

Bekijk hier het programma
programmanvc2010

Bekijk hier het sessieoverzicht
sessieoverzicht_congres2010

Bekijk hier de congresbundel
nvk_2010_congresbundel

U kunt geen paper meer indienen.

Wilt u zelf een gehele sessie organiseren over een bepaald thema, neem dan contact op met de algemeen programmacoördinator: adirkzwager@nscr.nl.

Personen werkzaam op het gebied van financiële criminaliteit worden uitdrukkelijk verzocht een paper in te dienen.

SELECTIE
Omdat we dit jaar maximaal 3 presentaties per sessie indelen, is het mogelijk dat niet alle ingediende papers gehonoreerd kunnen worden. De organisatie zal op basis van volledigheid en kwaliteit van de samenvatting en het onderwerp van het paper een keuze maken.

INSCHRIJVING
Onderstaand vindt u de tarieven voor deelname aan het NVC-congres. Bij inschrijving voor 21 mei wordt een korting van 20 euro gegeven.
Indieners van papers en sessiecoördinatoren worden niet vrijgesteld van betaling. De prijs is inclusief lunches, drankjes en het buffet en feest na de eerste congresdag. Het is niet mogelijk om voor één dag in te schrijven.

Inschrijftarieven voor NVC congres 2010

Inschrijving voor 21 meiInschrijving vanaf 21 mei
NVC-leden140160
Niet-leden160180
AIO’s100120
Studenten geen NVC-lid5070
Studenten wel NVC-lid3050

Bij annulering na 14 juni vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats maar kan wel een vervanger worden gezocht. Bij annulering voor 14 juni worden 20 euro administratiekosten in rekening gebracht.
Inschrijven kan via de website van de NVC Ook degenen die een voorstel voor een paper indienen dienen zich via de website in te schrijven.

Voor verdere inlichtingen met betrekking tot registratie en betaling kunt u contact opnemen met het congresorganisatiebureau Keynote dat het congres organiseert (e-mail: NVCcongres@keynote.nl). Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot de algemeen programmacoördinator, Anja Dirkzwager (adirkzwager@nscr.nl). Voor actuele informatie over het congres kunt u terecht op de website van de NVK.

Mogelijke thema’s:

· Financiële criminaliteit
· Theoretische criminologie
· Georganiseerde misdaad
· Organisatiecriminaliteit
· Opsporing en vervolging
· Rechtspraak en straftoemeting
· Straffen en maatregelen
· Preventie van criminaliteit
· Effectiviteit van justitiële interventies
· Jeugd en criminaliteit
· Ontwikkeling en verloop van criminele carrières
· Ruimtelijke spreiding van criminaliteit
· Publieke opinie omtrent veiligheid, preventie en straffen
· Migratie en criminaliteit
· Culturele criminologie
· Methoden en technieken van criminologisch onderzoek
· Cybercrime
· Forensische psychiatrie
· Slachtofferschap
· Terrorisme
· Forensisch onderzoek