NVC Congres 2011

De Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) hield op 16 en 17 juni haar jaarlijkse marktdag en congres aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Leidse universiteit die haar daartoe ook dit jaar weer gastvrijheid bood. Het congresthema was

Stoppen met crimineel gedrag (desistance)

Een actueel thema want aan terugdringen van criminaliteit wordt een hoge politieke prioriteit toegekend omdat van het veiligheids- en justitiebeleid wordt verwacht dat de criminaliteit daalt. Met het thema probeerde de NVC onder meer de volgende vragen onder de aandacht te brengen: Hoe komen delinquenten er eigenlijk toe hun criminele carrière te beëindigen? Wat maakt dat zij uittreden uit een criminele organisatie, een jeugdbende of uit eigen beweging stoppen met het plegen van strafbare feiten? En wat kan door verschillende instellingen en organisaties op het gebied van de strafrechtspleging gedaan worden om het stoppen met crimineel gedrag te bevorderen?

De belangstelling voor de marktdag en het congres was dit jaar zo groot dat het aantal aanmeldingen de capaciteit van het congres ruimschoots oversteeg. Uiteindelijk werden marktdag en congres bezocht door bijna 250 geïnteresseerden zowel uit diverse wetenschappelijke disciplines als uit het beroepsveld. Alles bij elkaar werden verspreid over 45 verschillende sessies 140 papers gepresenteerd over diverse vorm en van criminaliteit en over diverse aspecten van ‘desistance’: van effecten van detentie in het grootschalige PRISON Project tot leefklimaat binnen JJI’s, effecten van nazorgprogramma’s, posttraumatische stress, strafrechtelijke recidive en persoonsgerichte aanpak voor hooligans: het aanbod was divers en gaf volop aanleiding tot discussie.

Twee gerenommeerde sprekers spraken in een keynote address over de successen en mislukkingen bij het vergemakkelijken en bespoedigen van het ‘desistentieproces’. Professor Sir Anthony Bottoms (Cambridge) presenteerde resultaten van de Sheffield Desistance Study over een grote groep mannen die langdurig was gevolgd tijdens het proces van stoppen met crimineel gedrag. Professor Paul Nieuwbeerta (Leiden) presenteerde resultaten van de Criminal Career and Life-Course Study (CCLS) en belichtte op boeiende wijze de levenslopen en criminele carrières van 5000 Nederlandse veroordeelden.

Tijdens het congres is de Willem Nagelprijs 2011 voor het beste proefschrift toegekend aan Marike Liem (Utrecht) voor haar proefschrift Homicide-Suicide in the Netherlands. An Epidemiology. De prijs voor de beste afstudeerscriptie ging naar Jing Hiah van de Erasmus Universiteit voor de scriptie: “Door de Ogen van de Baas. Chinese werkgevers en werknemers over [illegale] arbeid en uitbuiting’.

Na ontmoetingen tussen nieuwe en oude bekenden op de zonnige borrel in de Leidse Faculty Club en vermakelijke gedachtewisselingen tijdens het diner, bleek ophouden met dansen die avond bijna net zo lastig als stoppen met criminaliteit.

De call for papers kunt u hier downloaden.

 

Willem Nagel dissertatieprijs 2011

De winnaar van de Willem Nageldissertatieprijs 2011 is Marieke Liem met haar proefschrift  Homicide. Homicide followed by suicide: An empirical analysis.’ Het juryrapport kunt u hier downloaden.

 

 

Fotoverslag

De foto’s van dit congres zijn gemaakt door Heike Goudriaan. U kunt hier het fotoverslag vinden.