NVC Congres 2016

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) vond plaats op 9 en 10 juni, wederom in het Kamerlingh Onnes Gebouw te Leiden. Dit jaar is de aandacht gericht op criminaliteit en veiligheid vanuit Europees perspectief met het thema:

Crossing borders. Migratie, terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit.

Het huidige vluchtelingenvraagstuk raakt op uiteenlopende manieren de samenleving in Nederland en Europa en heeft ook gevolgen voor de criminaliteit, veiligheid en openbare orde. Mede ingegeven door actuele ontwikkelingen, keken we tijdens dit congres naar grensoverschrijdende problemen en de maatschappelijke reacties daarop. Drie befaamde sprekers van eigen bodem hebben we bereid gevonden om het thema vanuit hun specifieke invalshoek te belichten. Prof. Dr. Joanne van der Leun (Universiteit Leiden) is ingegaan op migratie, veiligheid en criminaliteit. Prof. dr. Bertjan Doosje (Universiteit van Amsterdam, Frank Buijs leerstoel) heeft de aandacht gericht op terrorisme en processen van radicalisering. Tot slot heeft Prof. Dr. Cyrille Fijnaut (Universiteit Tilburg/ Universiteit Gent) stilgestaan bij grensoverschrijdende misdaad en de aanpak daarvan in Europees verband.  Daarnaast was er tijdens het congres volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen presenteerden en ook andere criminologische thema’s aan de orde kwamen.

De call voor dit congres is hier te vinden. De NVC-congresbundel 2016 is hier te downloaden.

Foto’s NVC Congres

De foto’s van het congres zijn gemaakt door Heike Goudriaan. Deze foto’s kunt u via de volgende website bekijken: https://heike.smugmug.com/Business/NVC.