Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op donderdag 21 en vrijdag 22 juni 2018, wederom in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden. Dit jaar willen we de aandacht richten op het thema:

Criminaliteit en criminologie in een gedigitaliseerde wereld

De informatie- en communicatietechnologie (ICT) is anno 2018 niet meer weg te denken uit ons bestaan. We leven in een gedigitaliseerde wereld. Wat betekent de komst van de ICT voor de criminaliteit en de criminologie? Allereerst is met de komst van internet een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan: cybercrime. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘traditionele’ misdrijven waarin internet wordt gebruikt als een instrument (zoals internetfraude en de verspreiding van kinderporno) en ‘nieuwe’ misdrijven waarin ICT het doelwit is (zoals het verspreiden van virussen, DDoS-aanvallen en hacking). Ten tweede biedt de ICT nieuwe mogelijkheden voor het doen van opsporingsonderzoek en criminologisch onderzoek, zoals onlineobservatie, virtual reality en Big Data.

In enkele plenaire sessies zullen toonaangevende professionals uit de praktijk en beleid met vooraanstaande wetenschappers in debat gaan over verschillende onderwerpen rond het thema ‘criminaliteit en criminologie in een gedigitaliseerde wereld’. Daarnaast is er traditiegetrouw tijdens het congres volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen over diverse criminologische thema’s presenteren.

 

Call for papers

We nodigen u van harte uit een voorstel voor een te presenteren paper in te dienen. Parallelsessies duren anderhalf uur en per sessie worden drie of vier papers gepresenteerd en besproken. U kunt zich aanmelden voor de presentatie van een paper via de website van het congresbureau Keynote (https://keynote.nl/nvc/2018/). Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met maandag 16 april 2018.

 Uw voorstel dient voorzien te zijn van:

Een titel en een gestructureerde samenvatting in het Nederlands (Engels bij een Engelstalige presentatie) van maximaal 250 woorden, met de volgende kopjes:

– Achtergrond en doel

– Methode

– Resultaten en conclusie

Vergeet niet voor- en achternaam en correspondentieadres te vermelden.

Themasessie indienen
Het blijkt elk jaar wegens de uiteenlopende onderwerpen lastig om van alle sessies een coherent geheel te maken. Indien mogelijk verzoeken wij u om andere sprekers te benaderen en zelf een sessie te organiseren en deze in zijn geheel (dus inclusief de samenvattingen van alle presentaties in de sessie) in te dienen. Uit eerdere jaren blijken dergelijke thematische sessies doorgaans goed te worden bezocht.

Pecha Kucha

Voor de individuele inschrijvingen bestaat net als de afgelopen jaren de mogelijkheid om een ‘Pecha Kucha’ presentatie te houden; u kunt dit als optie aanklikken als u de presentatie aanmeldt op de website. Een ‘Pecha Kucha’ presentatie bestaat uit een diavoorstelling van 20 afbeeldingen die elk 20 seconde worden getoond. De beelden verschijnen automatisch en de presentator praat het publiek door de beelden heen. Zie voor meer informatie en tips voor het houden van een ‘Pecha Kucha’ presentatie: https://mwortel1.wordpress.com/hoe/ en http://www.pechakucha.org/.

Roundtable sessie

Net als vorig jaar kunnen ook dit jaar ‘roundtable’ sessies ingediend worden. In een ‘roundtable’ sessie wordt geen onderzoek gepresenteerd, maar gaan 5 tot 8 deelnemers (bij voorkeur een mix van wetenschappers, professionals uit de praktijk en beleidsmedewerkers) met elkaar in debat over een bepaald onderwerp. Hiervoor geldt dat u van tevoren een onderwerp bepaalt, deelnemers uitnodigt en een voorzitter kiest. De organisator van de ‘roundtable’ sessie dient deze sessie (inclusief titel, een toelichting/samenvatting van maximaal 250 woorden en de namen en werkgevers van de deelnemers) aan te melden op de website. Tijdens de sessie wordt het thema aan een tafel besproken door de deelnemers, maar uiteraard zijn andere congresbezoekers van harte welkom om hierbij aan te sluiten.

Let op: om te zorgen dat er meer professionals uit de praktijk naar het congres komen mag de organisator twee professionals uitnodigen als deelnemer van de ‘roundtable’ die gratis naar het congres mogen komen, zogenaamde ‘wildcards’. Deze personen dienen zich ook via de website in te schrijven voor het congres (zie Inschrijving congres verderop).

Selectie
Mogelijk kunnen niet alle ingediende papers worden gehonoreerd. Onderwerp, volledigheid en kwaliteit van de samenvatting en rijpheid van het onderzoek zijn hierin bepalend.

Thema’s
Bij de inschrijving van uw paper of sessie op de website wordt u gevraagd deze in te delen in één van de onderstaande thema’s.

Biosociale criminologieMigratie en criminaliteit
Culturele criminologieOpsporing en vervolging
CybercrimeOrganisatiecriminaliteit
DetentiePreventie van criminaliteit
Effecten van justitiële interventiesPublieke opinie omtrent veiligheid
Financiële criminaliteitRadicalisering, jihadisme en terrorisme
Forensisch onderzoekRechtspraak en straffen
Groene criminologieRuimtelijke spreiding van criminaliteit
Historische criminologieSlachtofferschap
Jeugd en criminaliteitTheoretische criminologie
Levensloop criminologieVrouwen en criminaliteit
Methoden en technieken van criminologisch onderzoekOverige thema’s

 

Inschrijving congres

Inschrijven voor het congres kan tot en met vrijdag 8 juni 2018 via de website van het congresbureau Keynote (https://keynote.nl/nvc/2018/). Iedereen, ook de indieners van een voorstel voor een paper of sessie en ‘wildcards’, dient zich via deze website in te schrijven voor het congres. ‘Wildcards’ kunnen bij de inschrijving aangeven dat het om een ‘wildcard’ gaat en dienen de titel / het thema van de ‘roundtable’ te vermelden. Hieronder vindt u de tarieven voor deelname aan het NVC-congres. Bent u lid van de NVC, dan is inschrijving van het congres voordeliger. Wilt u alsnog lid worden van de NVC? U kunt zich inschrijven via www.criminologie.nl (regulier € 30 per jaar, AIO € 20 per jaar en student € 10 euro per jaar).

Inschrijftarieven voor NVC congres 2018

 RegulierAIOStudent
NVC-leden€ 130€ 110€ 40
Niet-leden€ 200€ 150€ 80

Indieners van papers en sessiecoördinatoren worden niet vrijgesteld van betaling. De prijs is inclusief lunches, drankjes, borrel en buffet na de eerste congresdag en borrel na de tweede congresdag. Het is niet mogelijk om voor één dag in te schrijven. Bij annulering na 8 juni: geen restitutie van inschrijfgeld; wel kan een vervanger worden gezocht. Annulering tot 8 juni: 20 euro administratiekosten.

Voor inlichtingen over registratie en betaling kunt u een mail sturen naar het congresbureau Keynote (e-mail: nvccongres@keynote.nl). Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot de coördinatoren van het congres, Karin Beijersbergen (e-mail: k.a.beijersbergen@minvenj.nl) en Marieke Kluin (e-mail: m.h.a.kluin@law.leidenuniv.nl).

 

Lidmaatschap NVC

De Nederlandse Vereniging voor Criminologie vertegenwoordigt het brede criminologische werkveld – zowel criminologen binnen de wetenschap als criminologen in de praktijk en studenten. De NVC organiseert voor haar leden jaarlijks een groot congres en informeert u via de nieuwsbrief De Criminoloog en via de website (www.criminologie.nl) over ontwikkelingen in de Nederlandse Criminologie. Samen met haar divisies organiseert NVC vier keer per jaar een studiemiddag waarin gevarieerde criminologische onderwerpen centraal staan. Daarnaast ontvangt u als NVC-lid bij Boom Criminologie per 1 januari 2017 een korting van ruim 20 procent op een abonnement op Tijdschrift voor Criminologie (voor NVC-leden wordt de abonnementsprijs €80,– voor een online-abonnement en €125,– voor een papieren tijdschrift plus online toegang) en een korting van 20 procent op de reguliere abonnementsprijzen van Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, Tijdschrift voor Herstelrecht, Tijdschrift voor Veiligheid, Justitiële verkenningen en PROCES. Als u als NVC-lid een abonnement wilt nemen op een van bovengenoemde tijdschriften, kunt u mailen naar tijdschriften@boomdistributiecentrum.nl. Ten slotte biedt Boom Criminologie NVC-leden een korting aan van 20 procent op de boekuitgaven op de website www.boomcriminologie.nl.