Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vond plaats op donderdag 21 en vrijdag 22 juni 2018, wederom in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden. Dit jaar hebben we de aandacht gericht op het thema:

Criminaliteit en criminologie in een gedigitaliseerde wereld

De informatie- en communicatietechnologie (ICT) is anno 2018 niet meer weg te denken uit ons bestaan. We leven in een gedigitaliseerde wereld. Wat betekent de komst van de ICT voor de criminaliteit en de criminologie? Allereerst is met de komst van internet een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan: cybercrime. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘traditionele’ misdrijven waarin internet wordt gebruikt als een instrument (zoals internetfraude en de verspreiding van kinderporno) en ‘nieuwe’ misdrijven waarin ICT het doelwit is (zoals het verspreiden van virussen, DDoS-aanvallen en hacking). Ten tweede biedt de ICT nieuwe mogelijkheden voor het doen van opsporingsonderzoek en criminologisch onderzoek, zoals onlineobservatie, virtual reality en Big Data.

In enkele plenaire sessies zijn toonaangevende professionals uit de praktijk en beleid met vooraanstaande wetenschappers in debat gegaan over verschillende onderwerpen rond het thema ‘criminaliteit en criminologie in een gedigitaliseerde wereld’. Daarnaast was er traditiegetrouw tijdens het congres volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen over diverse criminologische thema’s presenteerden.

De Call for papers is hier te vinden. De congresbundel is hier te vinden.  De foto´s zijn dit jaar gemaakt door Fiore Geelhoed. Haar foto´s kunt u hier vinden.

 

Keynote speakers

In de plenaire sessies hebben toonaangevende professionals en vooraanstaande criminologen ons meer verteld over criminaliteit en de digitale wereld. De presentaties van een aantal keynote speakers zijn hieronder te vinden:
– Prof. Thomas Holt – Introduction to Cybercrime
– prof. dr. Jean-Louis van Gelder en dr. Bernd Wondergem – Technologische innovatie binnen de criminologie en justitie: Kans of kul?
– dr. Rutger Leukfeldt – Criminologisch onderzoek naar cybercriminele netwerken. Over sociale contacten en lokale inbedding