Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2019, wederom in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden. Dit jaar willen we de aandacht richten op het thema:

Criminologische interventies

Om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden zijn uiteenlopende preventieve en repressieve interventies beschikbaar. Naast de traditionele vrijheidsbenemende sancties, zoals de vrijheidsstraf, tbs-maatregel en jeugddetentie, zijn er ook diverse alternatieve en voorwaardelijke sancties en interventies, zoals reclasseringstoezicht, gedragstrainingen en ambulante forensische zorg. Naast strafrechtelijke interventies kunnen ook bestuursrechtelijke interventies worden ingezet bij criminaliteit, bijvoorbeeld het tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld of bestuurlijke boetes bij overlast in de openbare ruimte en organisatiecriminaliteit. Dit veld van criminologische interventies is voortdurend in beweging, waarbij bestaande interventies en aanpakken worden aangepast (o.a. de invoering van tweepersoonscellen in het gevangeniswezen en toevoeging van virtual reality bij de gedragstraining BORG) en nieuwe worden ontwikkeld (o.a. elektronische detentie, Adolescentenstrafrecht, OM afdoeningen zoals strafbeschikking en gedragsaanwijzing, multisysteem therapie en gedragsinterventies zoals CoVA). Dit roept diverse vragen op. Waaraan moet een effectieve interventie voldoen en hoe kan de criminologie bijdragen aan de ontwikkeling van (effectieve) interventies? Hoe wordt bepaald of een interventie effectief of zinvol is en is dit goed te onderzoeken? Hoe wordt binnen de interventies omgegaan met het spanningsveld tussen enerzijds resocialiseren of motiveren tot gedragsverandering en anderzijds het bestraffen en controleren van het gedrag?

In drie plenaire sessies zijn vooraanstaande wetenschappers en toonaangevende professionals nader ingaan op het thema ‘Criminologische interventies’. Klik op de naam van de sprekers voor de slides van zijn of haar presentatie:

Criminological Interventions without Correctionalism? Strengths, Deficits and Applied Criminology

Prof. Shadd Maruna (Queen’s University Belfast)

COSA

Dr.Mechtild Höing (Avans Hogeschool)

Audrey Alards, LL.M. (Reclassering Nederland)

Erkenningscommissie
Justitiële Interventies

Prof. Dr. Hans Boutellier (Verwey Jonker Instituut/ Vrije Universiteit Amsterdam)

Prof. Dr. Joke Harte (Vrije Universiteit Amsterdam)

Daarnaast is er tijdens het congres traditiegetrouw volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen over diverse criminologische thema’s presenteren en bediscussiëren.

De Call for papers is hier te vinden.

Het volledige programma van het NVC congres 2019 en de complete congresbundel kunt u hier vinden. U ontvangt een hardcopy van de congresbundel bij aanvang van het congres.

Tijdens het congres zijn foto’s gemaakt door Fiore Geelhoed. Deze foto’s zijn hier te vinden.