Call of Papers

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022. Na twee succesvolle digitale congressen, hopen we om weer een fysiek congres in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden te organiseren.

Dit jaar willen we aandacht richten op het thema:

Criminologie en de planeet: Ter land, ter zee en in de lucht.

De toekomst van de planeet staat op het spel. Het klimaat verandert, biodiversiteit gaat achteruit en het land, de zee en de lucht raken steeds meer vervuild. Wetenschappers uit verscheidene disciplines richten zich tot de grote problemen waarmee de planeet, en daarmee ook de mensheid, wordt geconfronteerd. Ondanks de urgentie waar klimaatwetenschappers op aandringen, en het toenemende aantal protestbewegingen, zijn er nog steeds groepen die de wetenschap ontkennen of actie belemmeren. Dit terwijl steeds meer organisaties staten en bedrijven voor de rechter slepen om maatregelen te eisen tegen de opwarming van de aarde. Tijdens het congres willen we de aandacht richten op de rol van de criminologie in de opgaven waarvoor we ons de komende decennia gesteld zien. Bij het thema criminologie en de planeet staan uiteenlopende discussies en vragen centraal, zoals: Wat zijn de filosofische en ethische argumenten om beschadiging van het ecosysteem, van rivieren tot dieren, strafbaar te stellen? Zouden andere dan menselijke dieren en planten dezelfde rechten moeten krijgen als mensen om hen te beschermen tegen onrecht? Is het effectief om ecocide via het strafrecht aan te pakken? Wat zijn de drijfveren van partijen die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, en hoe kunnen we de planeet beschermen? Welke bijdrage kan de criminologie hieraan leveren? Maar ook onderwerpen zoals illegale handel in dieren, vervuiling en organisatiecriminaliteit, en state corporate crime komen aanbod.

In een aantal plenaire sessies zullen vooraanstaande wetenschappers uit verschillende vakgebieden met criminologen een discussie rondom het thema Criminologie en de planeet aangaan. Daarnaast is er tijdens het congres traditiegetrouw volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen over en praktijkervaringen met diverse criminologische thema’s presenteren en bediscussiëren. We nodigen u van harte uit om een voorstel in te dienen voor een bijdrage aan één van de parallelsessies op het congres.

De call for papers voor het NVC congres 2022 vind u hier en de uitleg hoe u uw voorstel voor een bijdrage kan indienen via het platform op www.nvccongres.nl vind u hier. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 14 april 2022.

Het volledige programma van het NVC congres 2022 en de complete congresbundel kunt u hier vinden.