Vanaf begin 2013 heeft de NVC verschillende divisies die als doel hebben de uitwisseling van kennis omtrent een thema of onderzoeksbenadering te stimuleren. De divisies dragen (mede) zorg voor de NVC-studiemiddagen en leveren een bijdrage aan themasessies op het jaarlijkse congres van de NVC. Hieronder kunt u meer lezen over de doelstelling en activiteiten van de verschillende divisies.

Mocht u een nieuwe divisie op willen richten, dan kunt u hierover contact opnemen met het bestuur van de NVC. Voor het oprichten van een nieuwe NVC-divisie moet een aanvraag worden ingediend. In de aanvraag moet de naam van de op te richten divisie en het programma worden uitgewerkt. De programmatekst komt, indien over de aanvraag positief wordt besloten, op de website van de NVC. De oprichters van een nieuwe divisie moeten leden van de NVC zijn. Het NVC-bestuur beslist over de aanvraag.

Mocht u een nieuwe divisie op willen richten, dan kunt u hierover contact opnemen met het bestuur van de NVC (fischer@law.eur.nl).