Het ‘biologisch perspectief’ op crimineel gedrag is niet zozeer een nieuw perspectief, maar is de afgelopen decennia wel sterk onderhevig geweest aan inhoudelijke veranderingen. Zo wordt bijvoorbeeld niet langer veronderstelt dat biologische kenmerken onveranderbaar zijn en is er veel meer aandacht voor het complexe samenspel tussen biologische en sociale invloeden in plaats van op vooral de biologische kant van de mens. Het doel van de Biosociale Criminologie divisie is om kennis op het gebied van modern biosociaal criminologisch onderzoek te verspreiden en verschillende wetenschappers die zich bezighouden met dit soort onderzoek in Nederland met elkaar te verbinden. Biosociale criminologie omvat meerdere deelgebieden die streven naar het verband tussen o.a. de genetische architectuur en hersenenvolume/functie enerzijds, en sociale en psychologische factoren anderzijds beter te begrijpen en verklaren. Naast empirisch onderzoek, richt deze divisie zich ook op theoretisch werk, praktijkgericht onderzoek en onderzoek op het gebied van ‘neurorecht’. In 2014 speelde biosociaal criminologisch onderzoek een centrale rol op de NVC waar professor Adrian Raine, die geldt als één van de grondleggers van modern biocriminologisch onderzoek, een keynote verzorgde. De divisie zal regelmatig een NVC studiemiddag organiseren.

Contactpersonen: Camiel van der Laan (Vrije Universiteit Amsterdam) & Steve van de Weijer (NSCR). Contact: c.m.vander.laan@vu.nl & SvandeWeijer@nscr.nl