Culturele Criminologie is een relatief nieuwe stroming met wortels (o.a.) in de Kritische Criminologie en het Symbolisch Interactionisme. In hoofdzaak kwalitatieve methoden worden gebruikt voor het onderzoeken van betekenisgeving in de laatmoderne samenleving, met veel aandacht voor processen van globalisering en de rol van media. Sinds 2011 bestaat het Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit. De divisie Culturele Criminologie organiseert eenmaal per jaar een NVC studiemiddag. In 2013 ging die studiemiddag over ‘Biografie in de Criminologie’ en in 2014 over ‘Muziek en Criminaliteit’. Beide middagen sloten aan bij themanummers van het tijdschrift. De divisie organiseert ook sinds 2007 elke twee jaar een internationale conferentie. In 2013 was het thema ‘Resistance’. Op 25 en 25 juni 2015 zal een volgende internationale conferentie Culturele Criminologie plaats vinden, opnieuw in Amsterdam aan de VU. Dit keer is het thema ‘The Other’ en als keynote speakers hebben toegezegd Jack Katz en Jeff Ferrell.

Contactpersoon: Brenda Oude Breuil (Universiteit Utrecht). Contact: b.oudebreuil@uu.nl