Het doel van de Cybercrime divisie van de NVC is om het onderzoek naar en de uitwisseling van kennis over cybercrime te promoten. Daarbij richt de divisie zich op een ruime opvatting van wat hieronder wordt verstaan: niet alleen high-tech criminaliteit gericht tegen computers (zoals hacking), maar ook traditionele criminaliteit die op een online manier wordt gepleegd (zoals bedreiging) en hybride vormen waarbij reguliere criminaliteit wordt ondersteund door hoogwaardige technologie (zoals mensenhandel waarbij ook moderne communicatiemiddelen worden gebruikt). De divisie zal haar leden aanmoedigen om onderzoeksbevindingen en onderwijsmaterialen op het gebied van cybercrime te delen, zowel via NVC-themamiddagen als via een online platform (binnen de NVC portal). Daarnaast zal de divisie proberen om contacten tussen het onderzoeksveld en relevante organisaties en de maatschappelijke praktijk te bevorderen, zoals politie, banken en online retail.

Contactpersoon: Marleen Weulen Kragenbarg, e-mail – m.weulenkragenbarg@vu.nl