Het doel van de Cybercrime divisie van de NVC is om het onderzoek naar en de uitwisseling van kennis over cybercrime te promoten. Daarbij richt de divisie zich op een ruime opvatting van wat hieronder wordt verstaan: niet alleen high-tech criminaliteit gericht tegen computers (zoals hacking), maar ook traditionele criminaliteit die op een online manier wordt gepleegd (zoals bedreiging en fraude) en hybride vormen waarbij technologische vernieuwing impact heeft op reguliere criminaliteit (zoals communicatiemiddelen in de georganiseerde misdaad). De divisie zal haar leden aanmoedigen om onderzoeksbevindingen en onderwijsmaterialen op het gebied van cybercrime te delen, zowel via NVC-themamiddagen als via divisie-sessies op het jaarlijkse congres. Nu het onderscheid tussen de online en offline wereld steeds verder vervaagt, is het noodzakelijk om voor alle vormen van criminaliteit en aanpak daarvan de impact van digitalisering te onderzoeken en ook hoe deze werelden elkaar beïnvloeden. De divisie zal zich er dan ook voor inzetten om de kennis die is opgedaan in het onderzoek naar online criminaliteit breder uit te dragen. Daarnaast zal de divisie proberen om contacten tussen het onderzoeksveld en relevante organisaties en de maatschappelijke praktijk te bevorderen, zoals politie, banken en online retail.

Contactpersoon: Marleen Weulen Kranenbarg, e-mail – m.weulenkranenbarg@vu.nl

The aim of the NVC’s Cybercrime Division is to promote cybercrime research and the exchange of knowledge on cybercrime. In doing so, the division the division has a broad definition of cybercrime: not only high-tech crime targeting computers (such as hacking), but also traditional crime committed online (such as threats and fraud) and hybrid forms where technological innovation impacts regular crime (such as communication tools in organised crime). The division will encourage its members to share research findings and educational materials on cybercrime, both through thematic NVC seminars and division panels at the annual conference. As the distinction between the online and offline worlds becomes increasingly blurred, it is necessary to examine the impact of digitalisation for all forms of crime, the ways in which we are tackling these crimes, and how the online and offline world are influencing each other. The division will therefore strive to disseminate knowledge gained from research into online crime more broadly. In addition, the division will try to promote contacts between the scientific research field and relevant public and private organisations, such as police, banks and online retail.