De vrijheidsbenemende straf – oftewel detentie – is de meest ingrijpende strafrechtelijke sanctie die in Nederland kan worden opgelegd. Een detentieperiode treft bovendien niet alleen de levens van de personen in kwestie zelf maar ook die van hun familie en vrienden. Gedegen kennis over de doelstellingen, de uitvoering en de effecten van detentie is dan ook van belang. Verspreid over diverse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten wordt reeds onderzoek verricht naar uiteenlopende aspecten van detentie. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de periode tijdens detentie als de periode na de detentieperiode, aan diverse doelgroepen (jeugdige en volwassen gedetineerden, gevangenispersoneel) en worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Het doel van de divisie Detentie is om onderzoekers op dit terrein samen te brengen om de resultaten van onderzoek met elkaar uit te wisselen en te bediscussiëren. Om dit doel te bereiken zal de divisie themasessies organiseren op het jaarlijkse congres van de NvC en regelmatig een NvC-studiemiddag organiseren.

Contactpersonen: Anja Dirkzwager (adirkzwager@nscr.nl), Hanneke Palmen (j.m.h.palmen@law.leidenuniv.nl) en Jill van de Rijt (j.v.d.rijt@dji.minjus.nl).