Voor wie? Academici, beleidsmakers, mensen uit de praktijk en studenten die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar bijvoorbeeld; gevangenissen, gevangenisleven, detentiebeleving, (on) bedoelde effecten tijdens detentie, effecten na detentie en partners en kinderen van gedetineerden.
Achtergrond: Wereldwijd zitten meer dan 10 miljoen mensen in detentie. Een onvoorstelbaar aantal mensen in de wereld ondergaan dus detentie, en ondervinden ook de terugkeer in de maatschappij na detentie. Kennis over de impact van detentie op het leven van (ex-)gedetineerden en hun families is daarom van groot belang. De Divisie Detentie is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met onderzoek dat raakvlakken heeft met detentie.
Doel: Het doel van de Divisie Detentie is om communicatie tussen leden aan te moedigen, om uitwisseling van onderzoeksbevindingen en onderwijsmaterialen te bevorderen en om samenwerking te stimuleren. Dit alles om uiteindelijk de maatschappij, beleidsmakers, gevangenispersoneel, maar ook bijvoorbeeld gedetineerden zelf, van meer kennis te kunnen voorzien.

Contactpersoon: Joni Reef (Universiteit Leiden). Contact: j.reef@law.leidenuniv.nl