Ondanks dat er voor criminologie studenten aan de universiteiten diverse studieverenigingen bestaan, en het Criminologisch Netwerk Nederland voorziet in de behoefte van jonge criminologen om zichzelf te netwerken en te profileren op de arbeidsmarkt, bestaat er geen initiatief dat zich richt op jonge onderzoekers binnen het criminologisch werkveld. Bovendien is de criminologie als wetenschap in Nederland zo gegroeid dat inmiddels in diverse Nederlandse steden criminologische onderzoeken worden uitgevoerd, zonder dat we goed op de hoogte zijn wie precies waarmee bezig is. De Divisie Jong poogt als divisie van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) deze leegte te vullen door de laatstgenoemde groep te verenigen. Zij heeft als doel om de afstand tussen jonge academici te verkleinen en het uitwisselen van kennis, ervaringen en netwerken te bevorderen. Daarnaast bieden we graag een platform voor inhoudelijke discussie en een mogelijkheid ter profilering van de ‘jonge criminologie’ waarbij discussie en maatschappelijke relevantie centraal staan. Tot slot faciliteren we graag nieuwe bijzondere, inhoudelijke of experimentele initiatieven.

NVC Divisie Jong bestaat uit:
Kim Geurtjens, promovenda Maastricht University
Gerald Hopster, promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam
Danaé Stad, Onderzoeker Lectoraat Residentiële Jeugdzorg, Hogeschool Leiden

Contactpersoon: Gerald Hopster, hopster@law.eur.nl