Groene criminologie is eind jaren ’90 tot stand gekomen en behoort tegenwoordig tot een groeiende stroming binnen de criminologie. De groene criminologie onderscheidt zich van andere, meer legalistisch georiënteerde vormen van criminologie door het centraal stellen van een breed opgevat schadebeginsel, met inbegrip van slachtofferschap van dieren, planten en ecosystemen. Aangezien veel van deze schade (nog) niet is strafbaar gesteld, behoren niet-gecriminaliseerde schadelijke activiteiten ook tot het onderzoeksveld van groene criminologen. Vanuit dit perspectief is de stroming verbonden met de kritische criminologie waarbij criminaliteit benaderd wordt vanuit de context van machtsverhoudingen en sociale ongelijkheid. Het doel van de divisie Groene Criminologie is om zowel groen criminologisch onderzoek te stimuleren op het gebied van bijvoorbeeld mondiale ontbossing, (illegale) dierenhandel, afvaldumping, klimaatverandering, en de stroming theoretisch verder te ontwikkelen.

Contactpersoon: Daan van Uhm (Universiteit Utrecht). Contact: d.p.vanuhm@uu.nl