De Divisie Historische Criminologie heeft tot doel om allen die geïnteresseerd zijn in historisch criminologisch onderzoek en onderwijs samen te brengen en de basis te leggen voor regelmatige overleggen en gezamenlijke initiatieven, en mogelijk nieuw onderzoek en onderwijs. Historische criminologie klimt in ons land – na jaren van neergang – weer omhoog. Verspreid over diverse vakgroepen in Nederland (en België) wordt divers criminologisch onderzoek gedaan, van groot tot klein, en van de vroegmoderne tijd tot het recentere verleden. Een inventarisatie ervan laat echter ook zien dat het historisch criminologisch onderzoek veelal versnipperd gebeurt, en dat er slechts weinig historisch onderwijs verzorgd wordt. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de stand van de Nederlandse (vooral recente) archieven. De Divisie Historische Criminologie heeft daarom als doel de uitwisseling van kennis omtrent historische criminologie te stimuleren. De divisie zal daarvoor onder andere zorg dragen voor NVC-studiemiddagen en bijdragen leveren aan themasessies op het jaarlijkse congres van de NVC.

Contactpersonen: Catrien Bijleveld (NSCR) [Email: CBijleveld@nscr.nl] en Paul Nieuwbeerta (Universiteit Leiden) [Email: p.nieuwbeerta@law.leidenuniv.nl]