De Divisie Levensloop Criminologie van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie heeft tot doel: (I) het stimuleren van zowel kwantitatief als kwalitatief (longitudinaal) onderzoek op het gebied van de ontwikkelings- en levensloop criminologie, (II) het samenbrengen van onderzoekers werkzaam op het gebied van ontwikkelings- en levensloopvragen binnen de criminologie en aanpalende disciplines, (III) het bevorderen van de disseminatie van wetenschappelijke kennis aangaande (a) de ontwikkeling van criminele carrières over de levensloop, (b) de wederzijdse samenhang tussen de ontwikkelingen in crimineel gedrag en ontwikkelingen in andere levensloop domeinen, en (c) de bedoelde en onbedoelde effect van justitieel ingrijpen op het verloop van criminele carrières en ontwikkelingsaden in andere levensloopdomeinen. De divisie organiseert hiertoe onder meer thematische discussie middagen en promoot levensloopcriminologische bijdragen aan het jaarlijkse NvC-congres.

Contactpersoon: Arjan Blokland (Universiteit Leiden). Contact:a.a.j.blokland@law.leidenuniv.nl