Het verband tussen migratie en criminaliteit kent een lange onderzoekstraditie en mag zich in Nederland op blijvende en recentelijk zelfs toenemende aandacht verheugen. Binnen dit van oudsher beladen en diverse onderzoeksterrein wordt onder andere (maar zeker niet uitsluitend) onderzoek gedaan naar irreguliere migratie, de oververtegenwoordiging van bepaalde groepen migranten in de criminaliteit, mensenhandel en mensensmokkel, de discussie omtrent selectiviteit binnen de criminaliteitsbestrijding en de toenemende vervlechting van criminaliteitsbestrijding en migratiebeleid (ook wel aangeduid als crimmigratie). Het doel van de divisie Migratie en Criminaliteit is om wetenschappelijke onderzoekers binnen dit gevarieerde veld met elkaar en met andere relevante personen en organisaties in contact te brengen, zowel door middel van het organiseren van studiemiddagen als via een online platform waar kennis en onderzoek met elkaar gedeeld kan worden. Er zijn directe banden met internationale netwerken op het terrein van Crimmigration Control en Citizenship & Immigration, die actief zijn in het organiseren van congressen en sessies daarbinnen.

Contactpersonen: Jelmer Brouwer.
Contact: Info@criminologie.nl