De divisie organisatiecriminaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) heeft tot doel leden van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie die onderzoek doen naar organisatiecriminaliteit te verenigen. Dit kunnen wetenschappelijk onderzoekers zijn, maar bijvoorbeeld ook onderzoekers werkzaam bij rechtshandhavende instanties, onderzoeksbureaus of ondernemingen. Het begrip organisatiecriminaliteit wordt hier ruim opgevat en omvat grofweg het domein dat in de internationale criminologie wordt aangeduid als white-collar crime, corporate crime en organisational crime. De divisie organisatiecriminaliteit vormt daarmee de Nederlandse uitsnede van de European working group on Organisational Crime (EUROC) van de European Society of Criminology. Kernactiviteit van de divisie organisatiecriminaliteit is het organiseren van bijeenkomsten waarbij resultaten van onderzoek op het terrein van organisatiecriminaliteit worden gepresenteerd en bediscussieerd. Daartoe organiseert de divisie minimaal eenmaal per jaar een NVC-studiemiddag en organiseert de divisie themasessies op de jaarlijkse congressen van de NVC. De eerste studiemiddag werd op 27 april 2014 gehouden over financiële fraude, de rol van banken en de economische crisis. Na een inleiding van prof. David Friedrichs uit de VS volgden er kritische reacties vanuit de AFM en de advocatuur. Op de middag waren vele criminologen, medewerkers uit de financiële sector en andere belangstellenden afgekomen.

Contactpersonen: Clarissa Meerts (Vrije Universiteit). Contact: c.a.meerts@vu.nl