´Crimineel is steeds vaker een vrouw’ (AD), ‘Criminele meisjes vereisen andere aanpak’ (Trouw). Inmiddels is algemeen bekend dat criminaliteit zeker niet altijd een mannen’ding’ is. Sterker nog, tot ongeveer het jaar 1800 speelden vrouwen de hoofdrol in de helft van de strafzaken. Onderzoek naar allerlei aspecten rond vrouwelijk daderschap heeft de laatste jaren, zeker ook internationaal, een grote vlucht genomen. Het doel van de divisie Vrouwen, Meisjes en Criminaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) is om al deze onderzoekers samen te brengen en elkaar te informeren over lopend onderzoek en de door hen gebruikte (vernieuwende) methoden en technieken van onderzoek. Hierbij ligt de focus op vrouwen en meisjes in relatie tot criminaliteit (in het heden en vanuit historisch perspectief), maar wordt ook zeker aandacht besteed aan gender-vraagstukken. Daarnaast wordt beoogd nieuwe samenwerkingsverbanden te realiseren. De divisie organiseert hiertoe eens per jaar een studiemiddag, en verzorgt daarnaast thematische sessies tijdens het jaarlijkse NVC-congres in Leiden.

Contactpersoon: Anne-Marie Slotboom (Vrije Universiteit). Contact:m.slotboom@vu.nl