Overlijden van Gerben Bruinsma

Met droefheid melden wij het overlijden van Gerben Bruinsma.

Gerben Bruinsma werkte na zijn afstuderen eerst aan de universiteit in Nijmegen waar hij promoveerde bij Dessaur en Ultee, vervolgens aan de Universiteit Twente, en was van 1999 tot 2014 directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Hij was ook hoogleraar criminologie aan de Universiteit Leiden en tot aan zijn pensioen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Gerben was lid van het bestuur van NvC (destijds NvK) van 1985-1987, en voorzitter van 1998-1999. Hij was redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Criminologie van 1985-1997.

Na zijn pensionering bleef Gerben de Nederlandse, Europese en internationale criminologie met belangstelling volgen, ook al bemoeilijkte zijn gezondheid dit steeds meer. 

Wij zullen hem gedenken in het komende nummer van onze nieuwsbrief.  

Wij wensen zijn familie en naasten sterkte.