De NVC is een vereniging in het hart van de samenleving. Om die samenleving zo goed mogelijk te laten profiteren van de baten van criminologisch onderzoek, stelt de NVC een nieuwe prijs in: de NVC Valorisatieprijs. Wat wordt beloond? Inspanning voor doorwerking en/of het succes van doorwerking? Zonder inspanning geen succes, maar bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar initiatieven waarbij niet alleen duidelijk wordt gemaakt wat er gedaan is om te valoriseren, maar ook wat de opbrengst van die inspanningen is.

Reglement Valorisatieprijs

Wie mogen er meedingen?

  1. a)           Het gaat niet om een oeuvreprijs. Er wordt een onderzoek genomineerd waarvan in de peilperiode duidelijk is geworden dat er doorwerking heeft plaatsgevonden. Onderzoekers mogen zichzelf nomineren, maar er is wel een referentiebrief nodig uit de praktijk.
  2. b)          Het moet gaan om onderzoekers die iets gedaan hebben wat heeft doorgewerkt in de Nederlandse samenleving. Genomineerden hoeven geen lid te zijn van de NvC.
  3. c)           De onderzoek of groep onderzoekers hoeven van origine geen criminologen te zijn. Het moet wel gaan om onderzoek dat evident criminologisch relevant

 

Onderbouwing/eisen

Partijen die een onderzoek voordragen voor nominatie dienen in hun onderbouwing onder meer bij de volgende aspecten stil te staan:

  1. a)           Op wie hun valorisatieactiviteiten gericht waren: welke doelgroep (potentiële slachtoffers, daders, professionals, etc.) en waarom daarvoor gekozen is.
  2. b)          Wat voor soort activiteiten ontplooid zijn (vakpublicaties, webinars, professionals, ervaringsdeskundigen of andere betrokkenen betrekken bij de opzet én uitvoering van het onderzoek, podcasts, blogs etc.), en waarom juist deze activiteiten.
  3. c)           De impact van de ontplooide activiteiten. Het gaat hier natuurlijk niet om een harde meting van bijvoorbeeld een gedragsverandering. Maar inzet alleen is niet voldoende. Wat vooral duidelijk moet worden gemaakt is het bereik van de activiteiten en wat er gedaan is om bekendheid van een bepaald onderwerp en doorwerking van het onderzoek te bevorderen.

Jury

De jury bestaat uit een drie leden. Er zullen in ieder geval zitting nemen: 1 hoogleraar of 1 lector 1 beleidsmedewerker en een professional uit de praktijk. De jury kan uitgebreid worden maar bestaat altijd uit een oneven aantal leden. Bij de eerste editie zijn dat Michel Bravo (MinVJ, Politie & Veiligheidsregio’s), Toon Molleman (PI Arnhem) en Vivienne de Vogel (Hogeschool Utrecht en juryvoorzitter).

Prijs

Naast eer en extra aandacht voor het geleverde werk, wordt een bedrag van 750 Euro uitgekeerd.

De NVC Valorisatieprijs zal voor het eerst in 2023 worden uitgereikt. Bij de eerste editie van de prijs zal niet gebruik worden gemaakt van een peilperiode. Dit om zoveel mogelijk inzendingen mogelijk te maken. Na de eerste editie zal deze aanpak worden geëvalueerd en alsnog besloten worden welke peilperiode geschikt is.

Eerste nominatieronde

Nomineren kan door uiterlijk 1 maart 2023 een email te sturen naar info@criminologie.nl. De nominatie bestaat uit een toelichting van maximaal 1000 woorden waarin wordt uitgelegd waarom een onderzoek voor de prijs in aanmerking komt, plus ten minste één referentiebrief van maximaal 500 woorden van een praktijkpartner die de doorwerking van het onderzoek onderschrijft. In de toelichting en de referentiebrief mag worden verwezen naar onderliggende stukken die de geleverde prestatie op het gebied van valorisatie onderschrijven.