Scriptieprijs 2022

Elk jaar reikt de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) de scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie binnen de criminologie. Ook dit jaar zal de scriptieprijs worden uitgereikt tijdens het jaarlijkse NVC-congres in Leiden op 16 en 17 juni 2022.

Scripties die zich onderscheiden in kwaliteit en originaliteit met een duidelijke link naar de criminologie komen voor de prijs in aanmerking. Dit jaar kunnen wederom maximaal twee scripties ingediend worden per afdeling. De scripties kunnen in het Nederlands of Engels geschreven zijn en dienen in het afgelopen jaar (tussen 1 maart 2021 en 1 maart 2022) te zijn afgerond.

Graag willen we uw afdeling ook dit jaar van harte uitnodigen om een of twee voordracht(en) in te dienen. Graag ontvangen wij de scriptie(s), incl. een abstract/samenvatting, digitaal – per e-mail in pdf-formaat – vóór vrijdag 15 april zodat de inzendingen op tijd kunnen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.

De jury selecteert op basis van de voorgedragen scripties een shortlist. Studenten die op de shortlist staan worden gevraagd om een posterpresentatie te verzorgen over hun scriptie. Alle voorgedragen kandidaten zullen worden uitgenodigd om het congres bij te wonen. Wilt u daarom ook de contactgegevens van de genomineerde meesturen?

De scriptie(s), abstract/samenvatting(en) en contactgegevens kunnen per mail verstuurd worden naar Rosa Koenraadt: r.m.koenraadt@law.leidenuniv.nl

We hopen van harte vanuit uw instituut een of twee inzendingen te mogen ontvangen. Mochten er nog verdere vragen zijn, neem dan contact op met Rosa Koenraadt: Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid