Anne Coomans

Anne Coomans is promovenda bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Ze heeft haar bachelor Criminologie aan de Universiteit Leiden afgerond, gevolgd door haar master Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam in 2020. Na de uitbraak van het coronavirus dat jaar begon ze haar promotieonderzoek. Tijdens de periodes van thuisblijven, thuiswerken en thuisonderwijs, is thuis niet voor iedereen een veilige plek geweest. De maatregelen en de gevolgen ervan, zoals economische druk en sociale isolatie, zouden mogelijk hebben geleid tot meer spanningen binnen gezinnen en huishoudens, waardoor het risico op huiselijk geweld toenam. Haar onderzoek focust op de mogelijke effecten van de coronapandemie op alle vormen van huiselijk geweld. Vragen die bijvoorbeeld centraal staan zijn: Zijn er veranderingen zichtbaar in de omvang van huiselijk geweldregistraties? Wat zijn de risico- en beschermende factoren bij huiselijk geweld, en hoe veranderen die tijdens crisissituaties? Op welke manier draagt sociale isolatie bij aan het ontstaan of voortduren van huiselijk geweld? De antwoorden op deze vragen kunnen cruciaal zijn voor het vormgeven van toekomstig beleid, zowel in soortgelijke als in diverse crisissituaties.