Gwendolyn Koops-Geuze

Gwendolyn Koops-Geuze is promovenda en hoorcollegedocent bij het departement Law, Society & Crime aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze studeerde Crime & Criminal Justice (MSc in 2019, cum laude) aan de Universiteit Leiden en is daarna begonnen met haar promotieonderzoek. Dit omvat mixed-methods onderzoek naar de effecten van taakstraffen opgelegd aan veroordeelde jongeren (door de kinderrechter) in het Nederlandse jeugdstrafrechtsysteem. In dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar recidive onder taakgestrafte jongeren in vergelijking met bijv. korte detentiestraffen. Ook wordt gekeken naar de precieze inhoud en uitwerking van taakstraffen vanuit het perspectief van jongeren zelf.