Hannah Kool

Hannah Kool is promovenda bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Zij studeerde sociologie en rondde in 2021 haar master Sociology and Social Reserach af bij de Universiteit van Utrecht. Tijdens en na haar master heeft ze les gegeven bij de opleidingen Sociologie, Methoden en Statistiek en Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen. In 2022 is zij begonnen aan haar proefschrift binnen het thema cybercriminologie. In haar onderzoek kijkt zij naar de rol van Cybercrime-as-a-Service markten bij het plegen van cybercriminaliteit door middel van Remote Access Trojans. In het bijzonder, wat de rol van Cybercrime-as-a-Service markten is als een online betrokkenheidsmechanisme en hoe cybercriminelen zich gedragen op deze markten.