Jing Hiah

Dr. Jing Hiah (zij/haar) is Universitair docent Criminologie bij de afdeling Law, Society & Crime, Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jing is tevens boekforumredacteur bij het tijdschrift Dialogues in Digital Society en lid van de Young Erasmus Academy van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is geïnteresseerd in criminologische vraagstukken omtrent de geglobaliseerde en gedigitaliseerde arbeidsmarkt, het zogenaamde criminology of work. Dit brengt haar tot de bestudering van social harms in werk en arbeid, werkercontrole, -management en -surveillance, arbeidsmigratie en mobiliteit, arbeidsuitbuiting en de platformeconomie. Haar expertise omvat kwalitatieve onderzoeksmethodologie en Jing is geïnspireerd door kritische theorie en feministische perspectieven.