Exemple

Karin Beijersbergen

Karin Beijersbergen is onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en houdt zich bezig met recidiveonderzoek onder plegers van huiselijk geweld, kindermishandeling en high impact crimes. Zij studeerde in 2005 af in de Klinische Psychologie (Universiteit Leiden) en in 2006 in de Criminologie (Erasmus Universiteit Rotterdam). Vanaf 2006 heeft zij als onderzoeker gewerkt op het gebied van (de effectiviteit van) diverse strafrechtelijke interventies, en in het bijzonder gevangenisstraf. Zij was hierbij werkzaam bij het WODC, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en de Universiteit Leiden. In 2014 is zij gepromoveerd op het proefschrift getiteld ‘Procedural justice in prison’.