Exemple

Marie Rosenkrantz Lindegaard

Marie Rosenkrantz Lindegaard is senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en universitair hoofddocent bij het departement Sociologie aan Kopenhagen Universiteit. Haar onderzoeksinteresses zijn geografische spreiding van criminaliteit, agency, straat cultuur, en kwalitatieve methoden, waaronder het gebruik van film en urban etnografie in Zuid Afrika.