Exemple

Martina Althoff

Martina Althoff is Universitair Hoofddocent Criminologie bij de Vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij studeerde in 1988 af aan de Westfälische Wilhelms Universität Münster (D) als sociologe en in 1990 aan de universiteit Hamburg als criminologe (post graduate). Zij was in 1990 EU-fellow aan de universiteit van Cambridge (UK). In 1997 promoveerde zij aan de universiteit Bremen op het proefschrift “Die soziale Konstruktion von Fremdenfeindlichkeit”. Haar belangstelling gaat vooral uit naar maatschappelijke reacties op criminaliteit en geweld. Haar onderzoek richt zich onder meer op geweld in de publieke ruimte, de reactie hierop door de samenleving en de publieke discoursen hierover. Ze heeft daarbij een expertise voor kwalitatieve methodologie in de criminologie, media en publieke opinie, en gendervraagstukken.