Exemple

Nicole Haas

Nicole Haas werkt als projectmanager bij Stad & Co aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Hiervoor was zij verbonden als universitair docent criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van de relatie tussen burgers en politie/het rechtssysteem Ze promoveerde in 2010 aan de Universiteit Leiden en het NSCR op onderzoek naar maatschappelijke steun voor eigenrichting.