Exemple

Pauline Aarten

Pauline Aarten is universitair docent Criminologie en Victimologie bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT), Tilburg University. Zij studeerde Criminologie en Orthopedagogiek en rondde in 2009 haar master Jeugdcriminologie af aan Erasmus Universiteit Rotterdam en in 2010 haar master Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 promoveerde zij op een onderzoek naar de voorwaardelijke straf, dat zij uitvoerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Haar onderzoeksinteresses zijn de victim-offender overlap, strafrechtelijke reacties en zware criminaliteit, waaronder terrorisme en ernstige mensenrechtenschendingen.