Exemple

Steve van de Weijer

Bestuurstaak: Website en nieuwsbrief

Steve van de Weijer is  onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminologie en Rechtshandhaving (NSCR). Hij studeerde sociologie en rondde in 2010  zijn research master social and cultural science af aan de Radboud Universiteit. Vervolgens werkte hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam aan zijn promotieonderzoek naar de intergenerationele overdracht van criminaliteit, waarop hij in 2014 promoveerde. Momenteel werkt hij aan een VENI-onderzoek naar genetische- en omgevingsinvloeden op crimineel gedrag.