Exemple

Tamar Fischer

Bestuurstaak: Organisator studiemiddagen en nieuwsbrief

Tamar Fischer is universitair hoofddocent bij de opleiding Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij studeerde af als socioloog aan de Universiteit Utrecht en schreef een proefschrift aan de Radboud Universiteit in Nijmegen over de gevolgen van echtscheiding voor kinderen. Sinds 2006 is ze werkzaam in de Criminologie. Haar onderzoek richt zich op strafrechtelijke interventies, waaronder gedragsinterventies en de handhaving en naleving van bijzondere voorwaarden. Daarnaast onderzoekt zij slachtofferschap in publieke functies en in de openbare ruimte. Zij doceert vakken in de bachelor en master van de opleiding Criminologie op het gebied van preventie en bestraffing, en onderzoeksvaardigheden.