Tom van den Berg

Tom is universitair docent Criminologie bij de afdeling Criminologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft daar zelf criminologie gestudeerd en is afgestudeerd op het gebied van internationale misdaden -misdaden die voorkomen in een gewapend conflict zoals oorlogsmisdaden en genocide. Daarnaast is Tom afgestudeerd in de rechtsfilosofie. Na zijn studie en tijdelijke posities als docent aan de afdeling Criminologie en onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is hij tussen 2017 en 2023 gepromoveerd aan de TU Delft bij de afdeling Engineering Systems and Services op een proefschrift naar de relatie tussen morele waarden, gedrag en het morele zelf. Hierin combineert hij (kwantitatief) empirisch onderzoek met filosofische analyse vanuit de fenomenologie om deze relatie beter te begrijpen en empirisch onderzoek naar moreel gedrag te verbeteren. Zijn huidige onderzoek richt zich op de rol van het morele subject en het morele zelf in de context van het plegen van en het verzet bieden aan internationale misdaden.