Exemple

Natascha de Leeuw

Bestuurstaak: NVC-congres – facilitair

Natascha de Leeuw is promovenda bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Zij studeerde psychologie en rondde in 2019 haar master Klinische Psychologie af bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Hierna rondde zij haar tweede master Forensische Criminologie af aan de Universiteit van Leiden. Gelijktijdig gaf zij les aan de VU en de Universiteit van Leiden binnen de opleidingen Psychologie (master en bachelor) en Criminologie (bachelor). Vlak na het afronden haar tweede master is zij gestopt met lesgeven om te werken aan een proefschrift over ‘Evidence-based policing’ bij het NSCR. Binnen dit thema kijkt zij naar de routes die zaken binnen de politie afleggen en welke beslissingen en interventies hier invloed op hebben. Haar project heeft de werktitel ‘Van aangifte tot opheldering en vervolging’.

Read More →
Exemple

Evelien Hoeben

Bestuurstaak: Secretaris

Evelien Hoeben is onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Ze studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA in 2010, cum laude) en promoveerde in de criminologie bij het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam (PhD in 2016, cum laude). Ze doet onderzoek naar de rol van vrienden en leeftijdsgenoten in jeugdcriminaliteit en middelengebruik. Zo kijkt ze bijvoorbeeld naar groepsdruk, populariteit en invloedsprocessen binnen vriendschappen.

Read More →
Exemple

Jessica Hill

Bestuurstaak: NVC-congres – inhoudelijk programma

Jessica Hill is sinds 2017 wetenschappelijke onderzoeker bij hetWetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in Den Haag. Zij rondde in 2013 haar onderzoeksmaster in sociaal psychologie af aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2017 promoveerde zij op een onderzoek naar desistance tijdens jongvolwassenheid, dat zij uitvoerde bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Bij de WODC werkt zij op de Recidivemonitor. Zij is geïnteresseerd in levensloop criminologie.

Read More →
Exemple

Elanie Rodermond

Bestuurstaak: penningmeester

Elanie Rodermond is universitair docent Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeker aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Zij studeerde Criminologie en daarvoor journalistiek, en promoveerde in 2018 op een onderzoek naar de levensloop van voormalig gedetineerde vrouwen. Sinds 2016 verricht zij tevens onderzoek naar verdachten en daders van terroristische misdrijven. Haar onderzoeksinteresses zijn re-integratie, desistance, recidive, terrorisme en extremisme.

Read More →
Exemple

Rosa Koenraadt

Bestuurstaak: Organisator scriptie- en Willem Nagelprijs

Rosa Koenraadt is universitair docent criminologie aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Na afronding van haar bacheloropleiding psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en masteropleiding criminologie aan de Universiteit Utrecht was Rosa als docent en onderzoeker verbonden aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. Begin 2018 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de illegale geneesmiddelenhandel.

Read More →
Exemple

Catrien Bijleveld

Bestuurstaak: Voorzitter

Catrien Bijleveld is senior onderzoeker op het NSCR en hoogleraar methoden en technieken van empirisch-juridisch en criminologisch onderzoek aan de VU. Zij deed onderzoek op het gebied van levensloopcriminologie, waaronder onderzoek naar zedendelinquenten en naar intergenerationele doorgifte van crimineel gedrag. Sinds 2019 is Catrien voorzitter van de NVC.

 

Read More →