Vacature

Het NSCR zoekt een promovendus die onderzoek gaat doen binnen het project Burger aan de Balie. De achtergrond van dit project is dat burgers met allerlei problemen zich melden aan de politiebalie. Tot op heden is er nog maar weinig bekend over de bedoelingen en verwachtingen van burgers die zich melden en in welke mate de politie aan die bedoelingen en verwachtingen kan voldoen. Het promotieonderzoek richt zich op de vraag hoe cruciale contactmomenten tussen burgers en politiemedewerkers van invloed zijn op de tevredenheid van burgers over de politie. Theoretisch wordt het onderzoek gesitueerd binnen de context van street-level professionals (politiemedewerkers die in direct contact met burgers staan), police-citizen interaction en public satisfaction with the police. Empirisch richt het project zich onder meer op een systematische literatuurstudie over de tevredenheid van burgers over politiehandelen, het kwantitatief vaststellen van bronnen van variatie in deze tevredenheid en het kwalitatief registreren van wat er aan de politiebalie plaatsvindt en hoe dat van invloed is op de ervaringen van burgers. Daarmee heeft het project ook directe relevantie voor de politiepraktijk. Zie: Vacatures » NSCR