pexels-rdne-stock-project-6069240

Bekijk onze nieuwsbrief!

pexels-brotin-biswas-518543

Check het laatste nieuws op de website!

fp1 - copy - copy

Word ook lid van de NVC!

Word ook lid van de NVC!

Word ook lid van de NVC!

previous arrow
next arrow

KENNISMAKING MET DE NVC

Op 17 juni 1974 werd de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie opgericht – omdat criminologie toentertijd met een ‘k’ werd geschreven was de verenigingsnaam NVK. Op de ledenvergadering van 5 februari 2013 stemde iedereen echter voor de naamsverandering en sindsdien is de verenigingsnaam NVC.

De NVC wil de belangen behartigen van de Nederlandse criminologie en van alle (aankomende) Nederlandse criminologen. Zij richt zich hierbij nadrukkelijk op mensen uit verschillende disciplines, die werkzaam zijn op het terrein van de criminologie.

Voor haar leden belegt de NVC regelmatig gratis themabijeenkomsten over actuele onderwerpen. Voorts wordt ieder jaar een congres georganiseerd dat een beeld geeft van recent Nederlands onderzoek op het terrein van de criminologie.